Последни новини за София

Церемония по откриване на обновената сграда на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов"

  • 21.04.2019

  ПОКАНА   На 22 април в 12.00 часа ще бъде проведена церемония по откриване на обновената сграда на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов". Сградата е обновена със средства по ОП "Региони в растеж" Обща стойност на проекта е 1 611 208,52 лв.                                        Европейско финансиране (ЕФРР): 1 189 999,24 лв.                            Национално съфинансиране: 209 999,86 лв. Собствен принос: 211 209,42 лв.    Изпълнител: ДЗЗД „ТЕВА” (”Стини” ООД и „Реминг Консулт” АД) По време на строителните дейности  са изпълнени следните  енергоспестяващи мерки: Цялостна подмяна на дограма (врати и прозорци); Положена е топлинна изолация на всички фасадни стени, таван и под; Подменени са всички осветителни тела с енергоспестяващи; Извършено е конструктивно укрепване и възстановяване, както и подмяна на всички инсталации. Изпълнени са всички мерки за пожарна безопастност и достъпна среда. Монтиран е асансьор с достъп до всички етажни нива в Сграда 1. Физкултурният салон е разширен. На всеки етаж са обособени санитарни помещения за хора в неравностойно положение. Изградено е външно евакуационно стълбище. Във всички помещения е извършен основен ремонт. Обособени са допълнителни помещения за библиотека, архив, складова база и всичко необходимо за осъществяването на по-добра и качествена образователна среда. С цел модернизиране на съпътстващата материална база, за учебните кабинети и учителската стая е доставено ново обзавеждане и оборудване. Изцяло е обновено дворното пространство, като е изградено и ново комбинирано игрище с каучукова противоударна настилка. Водещото при обновяване и модернизирането на обекта е запазването на архитектурния облик на двете сгради. За  журналисите има осигурен транспорт. Микробусът тръгва в 11.30 часа.

прочети цялата новина