Пореден сигнал за паркиране на тротоара зад блок 270

Северния и южния тротоари на улицата зад блок 270 (от ресторант "Кайрака" до склада на магазин "Олимп", до блок 269-Б) са непроходими, поради системно паркиращи автомобили. Паркиращите заемат изцяло тротоара. Пешеходците са принудени да се движат по пътното платно. Предпоставка за ПТП с пешеходец! Пореден сигнал!

Отново моля за проверка и адекватни действия.

Публикувано в категория Паркиране - Неправилно паркирали автомобили в зелени площи или на тротоара извън синя/зелена зона.

Пореден сигнал за паркиране на тротоара до блок 269-Б

Северния и южния тротоари на улицата до блок 270 (от ресторант "Кайрака" до склада на магазин "Олимп") са непроходими, поради системно паркиращи автомобили. Паркиращите заемат изцяло тротоара. Пешеходците са принудени да се движат по пътното платно. Предпоставка за ПТП!

Отново моля за проверка и адекватни действия.

Пореден сигнал за паркиране на тротоара зад блок 270

Северния и южния тротоари на улицата зад блок 270 (от ресторант "Кайрака" до склада на магазин "Олимп", до блок 269-Б) са непроходими, поради системно паркиращи автомобили. Паркиращите заемат изцяло тротоара. Пешеходците са принудени да се движат по пътното платно. Предпоставка за ПТП с пешеходец! Пореден сигнал!

Отново моля за проверка и адекватни действия.

Пореден сигнал за паркиране на тротоара зад блок 270

Северния и южния тротоари на улицата зад блок 270 (от ресторант "Кайрака" до склада на магазин "Олимп", до блок 269-Б) са непроходими, поради системно паркиращи автомобили. Паркиращите заемат изцяло тротоара. Пешеходците са принудени да се движат по пътното платно. Предпоставка за ПТП с пешеходец! Пореден сигнал!

Отново моля за проверка и адекватни действия.

Пореден сигнал за паркиране на тротоара до блок 269-Б

Северния и южния тротоари на улицата зад блок 270 (от ресторант "Кайрака" до склада на магазин "Олимп") са непроходими, поради системно паркиращи автомобили. Паркиращите заемат изцяло тротоара. Пешеходците са принудени да се движат по пътното платно. Предпоставка за ПТП!

Отново моля за проверка и адекватни действия.

Пореден сигнал за паркиране на тротоара зад блок 270

Северния и южния тротоари на улицата зад блок 270 (от ресторант "Кайрака" до склада на магазин "Олимп", до блок 269-Б) са непроходими, поради системно паркиращи автомобили. Паркиращите заемат изцяло тротоара. Пешеходците са принудени да се движат по пътното платно. Предпоставка за ПТП с пешеходец! Пореден сигнал!

Отново моля за проверка и адекватни действия.

Пореден сигнал за паркиране на тротоара зад блок 270

Северния и южния тротоари на улицата зад блок 270 (от ресторант "Кайрака" до склада на магазин "Олимп", до блок 269-Б) са непроходими, поради системно паркиращи автомобили. Паркиращите заемат изцяло тротоара. Пешеходците са принудени да се движат по пътното платно. Предпоставка за ПТП с пешеходец! Пореден сигнал!

Отново моля за проверка и адекватни действия.

Пореден конкретен сигнал за масово паркиране върху тротоара до блок 269-Б. Невъзможност за преминаване на пешеходци по тротоара. Поредния нелеп смъртен случай ли чакаме?!?

Пореден конкретен сигнал за масово паркиране върху тротоара до блок 269-Б. Невъзможност за преминаване на пешеходци!

Паркиращите продължават да заемат изцяло тротоара. Моля, вземете отношение. Нарушение определено има (резултат от вашите действи - НЕ)!

В чл. 96, ал. 3 от Правилника за птилагане на Закона за движение по пътищата и чл. 94, ал. 3 от Закона за движение по пътищата - Допуска се престой и паркиранена МПС с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определени от собствениците на пътя или администацията места, успоредно на оста на пътя, ако се осигури разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. Дори на тротоара на булевард „проф. Цветан Лазаров“ няма монтирани пътни, знациуказващи начина на паркиране. Следователно всички паркирали на тротоара коли са в нарушение. Според чл.28, ал.1, т.7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община се забранява движение, престой и паркиране на ППС върху тротоари, в паркове,градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища.Все пак да Ви напомня, че 'Тротоар' (на френски: Trottoir) е вид пешеходна алея по протежението на дадена улица, а не паркинг за коли!

Моля да се доведе до знанието на Столичен инспекторат - ул. "Париж" № 5, гр. София и към отдел "Пътна полиция" при СДВР - ул. "Лъчезар Станчев" № 4. Очаквам да се вземат мерки и съгласно Наредба за организация на движението на територията на СО. От отдел "Пътна полиция"- СДВР. ОПП-СДВР очаквам санкции въз основа на чл. 186, ал. 3 от Закона за движение по пътищата.

Задължение на СО е да осигури и осигурява безопасността на Столичани и гостите на града ни!

Проблемът е от години!

Уважаеми чиновници, ние не работим за вас на заплата, че да ви подаваме по 100 сигнала за всеки отделен проблем!

 

Пореден конкретен сигнал за масово паркиране върху тротоара до блок 269-Б. Невъзможност за преминаване на пешеходци!

Паркиращите продължават да заемат изцяло тротоара. Моля, вземете отношение. Нарушение определено има (резултат от вашите действи - НЕ)!

В чл. 96, ал. 3 от Правилника за птилагане на Закона за движение по пътищата и чл. 94, ал. 3 от Закона за движение по пътищата - Допуска се престой и паркиранена МПС с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определени от собствениците на пътя или администацията места, успоредно на оста на пътя, ако се осигури разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. Дори на тротоара на булевард „проф. Цветан Лазаров“ няма монтирани пътни, знациуказващи начина на паркиране. Следователно всички паркирали на тротоара коли са в нарушение. Според чл.28, ал.1, т.7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община се забранява движение, престой и паркиране на ППС върху тротоари, в паркове,градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища.Все пак да Ви напомня, че 'Тротоар' (на френски: Trottoir) е вид пешеходна алея по протежението на дадена улица, а не паркинг за коли!

Задължение на СО е да осигури и осигурява безопасността на Столичани и гостите на града ни!

Проблемът е от години!

Уважаеми чиновници, ние не работим за вас на заплата, че да ви подаваме по 100 сигнала на месец!

Масово паркиране върху тротоара до блок 269-Б - пореден сигнал. Невъзможност за преминаване. Поредния нелеп смъртен случай ли чакаме?!?

Паркиралите продължават да заемат изцяло тротоара. Моля, вземете отношение. Нарушения определено има (резултат от вашите действи - НЕ)!В чл. 96, ал. 3 от Правилника за птилагане на Закона за движение по пътищата и чл. 94, ал. 3 от Закона за движение по пътищата - Допуска се престой и паркиранена МПС с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определени от собствениците на пътя или администацията места, успоредно на оста на пътя, ако се осигури разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. Дори на тротоара на булевард „проф. Цветан Лазаров“ няма монтирани пътни, знациуказващи начина на паркиране. Следователно всички паркирали на тротоара коли са в нарушение. Според чл.28, ал.1, т.7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община се забранява движение, престой и паркиране на ППС върху тротоари, в паркове,градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища.Все пак да Ви напомня, че 'Тротоар' (на френски: Trottoir) е вид пешеходна алея по протежението на дадена улица, а не паркинг за коли!

Задължение на СО е да осигури и осигурява безопасността на Столичани и гостите на града ни! Следващита справка със Закона ще бъде във взъзка с точките късаещи престъпно бездействие.

Уважаеми чиновници, ние не работим за вас на заплата, че да ви подаваме по 100 сигнала на месец!

Проблемът е от години!