Отново изсипан бетон от бетонобъркачка на пътното платно

Изсипан бетон от бетонобъркачка. Участъка около кръстовището на булевард „Копенхаген“ и локалното платно на Цариградско шосе, свързващи бул. Копенхаген с Цариградско шосе при моста на Метро с посока центъра.

Пътят е осеян с грапавини и представлява опасност от изгубване на контрола върху превозното средство.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Неизвършено или некачествено метене/снегопочистване на обществени площи