Непочистени тротоари след извършено миене на улицата

  • 15/04/2019 15:59
  • район Витоша -> в.з. Симеоново - север

След направеното в средата на март почистване (метене и миене) на ул. Света Мария Магдалина по тротоарите останаха на различни места по протежение на цялата улица купчини със събраните наноси (пясък, дребен чакъл и кал). Моля да организирате събирането и на този боклук.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Неизвършено или некачествено метене/снегопочистване на обществени площи