Много лошо състояние на улицата

По цялата улица Дедеагач има огромни дупки. Откакто улицата е "двупосочна" разминаването на две коли е трудно, а след ежедневно уголемяващите се дупки понякога невъзможно. В допълнение от едната страна изцяло липсва тротоара. 

Публикувано в категория Пътна инфраструктура - Дупки, пропадане или издигане на настилката на пътното платно или тротоара