Замърсени площи

Строителните отпадъци не са събрани.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Депонирани едрогабаритни, строителни и други отпадъци

Замърсени площи

Изхвърлени големи количества боклуци в дерето при боровата гора на ъгъла на улиците Ехо и Мечово усое.

Замърсени площи

Замърсени площи

Замърсени площи

Изхвърлени стари мебели до контейнерите за смет.

Замърсени площи

Изхвърлени отпадъци до контенейрите за боклук.

Замърсени площи

Отпадъците не се почистват изцяло. Седят със седмици всякакви боклуци.

Замърсени площи

Неизвозени клони и листа.

Замърсени площи

Строителите на обекта са изключително немарливи. Това сметище се появи преди няколко дена и въпреки обещанията нищо не се променя., а от вятъра боклуците се разхвърчат навсякъде.

Замърсени площи

Замърсени площи