Неправилно паркирали автомобили

На посоченото място има неправилно паркирали автомобили, които ограничават преминаването на другите автомобили и пешеходци.

Молим, за спешна реакция от компетентните органи, за констатиране на наришенията и санкционирането на на нарушителите съобразно закона.

Тъй като разминаването на два автомобила е почти невъзможно, молим, за принудително отстраняване на нарушителите.

Моля, при по време на проверката от инспекторите, да бъде направена и снимка, която да служи като доказателство, в случай, че на определеното място няма паркирани автомобили в нарушение.

Публикувано в категория Паркиране - Неправилно паркирали автомобили на пътното платно извън синя/зелена зона.

Неправилно паркирали автомобили затрудняващи придвижването на пешеходци и автомобили

Моля, за регулиране на джижението и въвеждане на ред в обозначеното каре, в което има повече от 10 на брой неправилно паркирани автомобили затрудняващи придвижването в района. При наличие на забранителен знак и при липса на контрол това място е непроходимо в натоварените часове. От снимката можете да видите как 4 автомобила затрудняват вход/изход от кварта.Моля за трайни мерки, а не единични проверки които в крайна сметка не водят до дълготрайни резултати. Достатъчно изряден данъкоплатец съм към Столична община, така че не ни лишавайте от свободно придвиждаване в квартала, без значение дали сте с кола или пеша.

Неправилно паркирали автомобили автомобили по тротоара (от лявата страна по посока на движение),нарушаващи чл.28,ал.7 от Наредбата за организацията на движението на Столична община!

Неправилно паркирали автомобили през почивните дни и след часовете на синя зона, пречещи на преминаващитр автомобили, както и на свободно излизане от двор на кооперация.

неправилно паркирали автомобили

Неправилно паркирали автомобили в друпосочна улица блокират движението в едната посока

Неправилно паркирали автомобили

На посоченото място има неправилно паркирали автомобили на бордюрите, които ограничават преминаването на другите автомобили и пешеходци.

Както знаем, паркирането е забранено на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях!

Молим, за спешна реакция от компетентните органи, за констатиране на наришенията и санкционирането на на нарушителите съобразно закона.

Тъй като разминаването на два автомобила е почти невъзможно, молим, за принудително отстраняване на нарушителите.

Неправилно паркирали автомобили

На посоченото място има неправилно паркирали автомобили на пътното платно и тротоарите, които ограничават преминаването на другите автомобили и пешеходци.

Молим, за спешна реакция от компетентните органи, за констатиране на наришенията и санкционирането на на нарушителите съобразно закона.

Тъй като разминаването на два автомобила е почти невъзможно, молим, за принудително отстраняване на нарушителите.

Неправилно паркирали автомобили

На посоченото място има неправилно паркирали автомобили на бордюрите, които ограничават преминаването на другите автомобили и пешеходци.

Както знаем, паркирането е забранено на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях!

Молим, за спешна реакция от компетентните органи, за констатиране на наришенията и санкционирането на на нарушителите съобразно закона.

Тъй като разминаването на два автомобила е почти невъзможно, молим, за принудително отстраняване на нарушителите.

Неправилно паркирали автомобили

На посоченото място има неправилно паркирали автомобили, които ограничават преминаването на другите автомобили и пешеходци.

Молим, за спешна реакция от компетентните органи, за констатиране на наришенията и санкционирането на на нарушителите съобразно закона.

Тъй като разминаването на два автомобила е почти невъзможно, молим, за принудително отстраняване на нарушителите.

Неправилно паркирали автомобили

На посоченото място има неправилно паркирали автомобили на бордюрите, които ограничават преминаването на другите автомобили и пешеходци.

Както знаем, паркирането е забранено на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях!

Молим, за спешна реакция от компетентните органи, за констатиране на наришенията и санкционирането на на нарушителите съобразно закона.

Тъй като разминаването на два автомобила е почти невъзможно, молим, за принудително отстраняване на нарушителите.

Неправилно паркирали автомобили.

Неправилно паркирали автомобили на бул."Свети Наум". Моля за Вашето съдействие.