Замърсяване дет. площадки

Децата изваждат пясък от пясъчника и не се почиства.

Публикувано в категория Детски площадки - Необезопасени/непочистени детски площадки

Замърсяване дет. площадки

Децата изваждат пясък от пясъчника и не се почиства.

Замърсяване дет. площадки

Детската площадка не се почиства редовно.

Замърсяване дет. площадки

Замърсяване дет. площадки

Детската площадка е замърсена с множество боклуци.

Замърсяване дет. площадки

Площадката е изключително мръсна, не се почиства редовно, кошчетата не достигат, не се поддържа.

Замърсяване дет. площадки

Замърсяването е постоянно.

Замърсяване дет. площадки

Площадката зад блока не е почиствана от години. Пясъчникът, в който играят децата се е превърнал в котешка тоалетна.

Замърсяване дет. площадки

Замърсени площи около детската площадката.

Замърсяване дет. площадки

Изключително "подходящи" надписи на детска площадка в кв. Лозенец. 

Замърсяване дет. площадки

Пясъчник с липсващ пясък и затрупан от боклуци. Кофите в близост често преливат от боклук.