Грешно поставени контейнери

Тези контейнери са поставени така, че пречат на преминаващите по тротоара и създават предпоставки за ПТП.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Съдове за отпадъци поставени на неподходящи места