Грешно поставени контейнери

Тези контейнери са поставени така, че пречат на преминаващите по тротоара и създават предпоставки за ПТП.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Съдове за отпадъци поставени на неподходящи места

Грешно поставени контейнери

Контeйнерите са в непосредствена близост до вход Б на блок 28. Мръсотията е огромна и всекидневна. Събират се плъхове, котки и кучета. Моля да бъдат преместени.

Грешно поставени контейнери

По решение на кмета на Красно село контейнерите бяха преместени, но няколко дни след това недобросъвестни съседи ги върнаха на същото място. Мястото около тях се е превърнало в незаконно сметище, където хората изхвърлят старите си мебели.

Грешно поставени контейнери

Контейнерите за разделно събиране на отпадъци пречат на пешеходците да минават по тротоара.

Грешно поставени контейнери

Контейнерите  са поставени на тротоара.

Грешно поставени контейнери

Въпросните контейнери на ъгъла на ул. Цар Асен и ул. Неофит Рилски пречат на пешеходците и те са принудени при пресичане да излизат на пътното платно. 

Грешно поставени контейнери

Контейнерът се оставя на средата на улицата.

Грешно поставени контейнери

Контейнерите са поставени в пътното платно, предназначено за десен завой. Те карат шофьорите да правят нарушение, пресичайки пълната линия. Пречат на движението и следва незабавно да бъдат премахнати оттам.

Грешно поставени контейнери

Koнтейнерите пречат на нормалното преминаване на автомобилите. Около тях е замърсено.

Грешно поставени контейнери

Контейнерът отново заема пешеходните площи.

Грешно поставени контейнери

Контейнерът е на тротоара и пречи на нормалното преминаване.