Некачествен ремонт

Некачествено поставяне на пейки след преасфалтиране на алеите.
Публикувано в категория Екология. Зелена система - Повредена паркова мебел (пейки или кошчета)

Некачествен ремонт на тротоара и проблеми след извършен ремонт

Здравейте,

пиша Ви във връзка с ремонтни дейности на тротоара, извършени преди седмица. Става въпрос за жилищната сградата на ул. Арх.Миланов 46 и 50 и прилежащите й общински тротоари. Поредните проблеми, които регистрирахме с всички съседи са следните:

1. в началото на тротоара от горната страна (в посока детската площадка и спирките на автобусите 94 и 102) има поставени сигнални плочи, сигнализиращи за скосяване на бордюра за лесното преминаване на детски и инвалидни колички и на хора със затруднено придвижване. За съжаление след тези плочки такова сконяване не е направено;

2. до самата сграда има оформени няколко паркоместа, които са ситуирани между тротоара и зелените площи. Там обаче е поставен нов бордюр, който затруднява достъпа на колите. В същото време не е оформено необходимото скосяване, за качването на колите от улицата на тротоара. И в двата случая всичко това ще доведе до механичното разрушаване на бордюрите;

3. пред номер 46 има оставен малък отвор за канал (предполагаме на Софийска вода), но на този канал не е сложен капак, т.е. не е затворен;

4. под номер 46 има заведение. Пред него, на тротоара към входа, също е монтиран бордюр. Последният е по-висок от самите плочки и в него хората се спъват;

5. защо се наложи живущите на по-горе описаните номера за заплащат допълнително смяната на плочките върху подходите от тротоара към входовете им при положение, че целият парцел, върху който е построена сградата е общински? 

6. след разговор с подизпълнителя на обекта разбрах, че по предписание новият тротоар трябва да е с 2% наклон, заради стандартите за достъпност на средата. Бих искала да попитам защо се наложи да се гонят стандарти при положение, че старият наклон беше по-малък и съответно по-лесно достъпен? Самата промяна на наклона доведе до оформянето на едни стръмнини, които са много трудни за преодоляване (дали с  количка или пеша). През зимата нашата улица е се заледява и тези неочаквани наклони ще са доста голям проблем за всички. Също така необходимият наклон от сградите към улиците не е спазен изобщо. 

7. и последен въпрос, който ни вълнува - каква е гаранцията за тези ремонти и в какви срокове гореизброените пропуски може да бъдат поправени?

 

Предварително Ви благодаря за съдействието и очакваме Вашите коментари.

Хубав ден и до скоро!

 

Некачествен ремонт на пътната настилка след ремонт, дупки

След неколкократен ремонт пътната настилка е пропаднала и има дупки, които затрудняват минаването по улицата

Недовършен ремонт, некачествен ремонт на пътя.

Недовършен ремонт, некачествен ремонт на пътя. Направи се частично пренареждане на паветата. Не ремонтираха основната дупка. Недовършеният разкопан участък стои вече един месец. Изпочупихме автомобилите си, моля ремонта да бъде довършен.

Некачествен ремонт.

На ул. "Цар Симеон" е извършен ремонт на тротоарите и пътната настилка, но след разкопаване за поставяне на кабели за уличното осветление пътната настилка не е възстановена. На ул. "Цар Симеон" при пресечката с ул. "Отец Паисий" е изкопан цял кратер по дължина на улицата. Всеки ден се чупят автомобили и движението е силно затруднено. Молим да възстановите пътната настилка и да запълните изкопаната дупка!

Некачествен ремонт

Близо месец вече след ремонт на ВиК дупката не е поправена.

 

 

Некачествен ремонт

Цялата улица е на кръпки, тротоарите не са възстановени.

Некачествен ремонт

На ул. "Цар Шишман" 43, на ъгъла с ул. "Граф Игнатиев", в момента тече ремонт и нивото на улицата е поне с 5 см по-високо от нивото на кооперацията. Всичката вода ще бъде в двора ни. Моля за компетентна своевременна намеса!

Некачествен ремонт

След ремонт на Топлофикация София.

Некачествен ремонт

Вече повече от месец след ремонт тротоара на спирката е в дупки посипан с чакъл.

 

Некачествен ремонт

Велоалея на Ботевградско шосе,пред ОМВ.