Тъмни улици в кв. Бенковски

Улиците са: Светлина, Успех и Оралица.

Публикувано в категория Улично осветление - Неработещо улично осветление в цели квартали или улици

Тъмни улици в кв. Бенковски

Улиците са: Светлина, Успех и Оралица.

Новопостроеното игрище в кв.Бенковски е оставено без никаква настилка.Цялото е в камъни,стъкла и тръби който са упасниза живота.Ние от кв.Бенковски искаме съдействие.Благодаря предварително!

Двата подлеза, водещи към спирка Надлез Надежда на трамвай 1 са с липсващи капаци на шахти и са тъмни - няма никакво осветление

Бум на бълхи в кв. Бенковски

Здравейте, в последния един месец се забелязва огромно наличие на бълхи по тревните площи и детски площадки в кв. Бенковски. Дълго време тревата в градинката на ул. Лунна нощ не беше косена и предполагам, че това е една от причините за появата им. Третирането на дворовете и къщите става неефективно при всяко излизане в градинката.Ще се радвам, ако има възможност Общината да се намеси в третирането на площите.
Благодаря предварително!

Дупка на ул.Георги Бенковски 47

Здравейте,моля за съдействие .... дупката е на средата на тясната Бенковска...

Проблеми при строителството на ул. Георги Бенковски

На ул.Г.Бенковски 51 се извършват строителни работи,при което сградата на номер 55 през няколко минути се разлюлява като при земетресение.Опасяваме се от нанасяне на щети по конструкцията,канализационната и водопроводна система на срадата на  номер 55,която е старо строителство.

опасност от сграда на ъгъла на ул. Г. Бенковски и бул. Дондуков

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Пиша Ви , провокирана от нещастието в гр. Благоевград  - срутила се сграда и убила дете.

 

Сградата на ъгъла на ул. Г.Бенковски и бул.Дондуков от години е опасна. При дъжд има падащи камъни, клошари се подслоняват, имало е пожари. Работя в сградата на ЦУ на Банка ДСК и всеки ден стотици служители на банката и граждани минават покрай тази сграда. Убедена съм, че и други граждани са Ви сигнализирали за случая.

 

Считам, че сградата следва да се разруши, предвид сериозната опасност за всички хора, които преминават покрай нея в ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА СОФИЯ!

 

Трябва ли да се случи най –лошото, за да се предприемат адекватни действия. Оправдания с алинеи и закони не може да бъде основателно! Не считам, че следва да се занимават медии, защото решението е от компетентността на органи, определени за решаване на такива проблеми.

 

Моля, за отговор, какви ще са Вашите действия по случая.

 

 

 

С уважение:

 

 

 

Промяна на посоката на движение по ул. Георги Бенковски

С оглед натовареното движение по Бул. Цар Освободител в участъка му между ул. Дякон Игнатий и ул. Г.С. Раковски и неефективното използване на дясната в тази посока лента на движение поради получаващото се на кръстовището на Бул. Цар Освободител и Г.С. Раковски поради десен завой задръстване, предлагам ул. Георги Бенковски да позволява движение от Бул. Цар Освободител и ул. Аксаков, и така да позволява отвеждане на трафика и подобри пропускливостта на бул. Цар Осбоводител.

Повредено колче на тротоара - ул.Г.Бенковски ъгъла с бул.Дондуков

Шумоизолиране на Северна скоростна тангента в близост до кв. Бенковски

Моля да се вземат мерки по шумоизолиране на Северна скоростна тангента в района на кв. Бенковски. Шумът от преминаващите множество тежкотоварни автомобили със сигурност преминава всички допустими граници многократно.