Строителни отпадъци в градинка пред блок

Здравейте,

Един от апартаментите на бл. 75 в ЖК Илинден извършваше ремонт през лятото, но вместо да си наемат контейнер за строителните отпадъци, те ги оставиха в градинката пред входа. Отпадъците стоят там от поне месец.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Депонирани едрогабаритни, строителни и други отпадъци

Строителни отпадъци в градинка пред блок

Здравейте,

Един от апартаментите на бл. 75 в ЖК Илинден извършваше ремонт през лятото, но вместо да си наемат контейнер за строителните отпадъци, те ги оставиха в градинката пред входа. Отпадъците стоят там от поне месец.

Строителни отпадъци и стари мебели около кофите за боклук пред блок 100

Невъзстановена градинка и тротоар, както и неизвозени строителни отпадъци от недовършени СМР

 

За пореден път Ви пиша и изпращам снимков материал, относно НЕДОВЪРШЕНИТЕ СМР и ДЕЙНОСТИ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖАпо улица „КРИЧИМ“.

 

Срокът за цялостно приключване на ремонтите изтича, но все още не са възстановени градинките и тротоарите по ул.“КРИЧИМ“. Има строителни отпадъци оставени на тротоарите които пречат за свободното преминаване на пешеходците. /Вижте прикачените файлове/

 

По тротоара на ул.“КРИЧИМ“ №12Б пред вход А и вход Б не може да се преминава, тъй като е неравен със стърчащи капаци на шахтите, а на места дори липсва.Има дупки пълни с вода и кал. /Вижте прикачените файлове/

Още не е възстановена градинката пред блока на ул.“КРИЧИМ“ №10. /Вижте прикачените файлове/

 

Надявам се представители на Общината да не приемат работата на фирмите изпълнители, докато не се възстановят всички нередности.

 

Очаквам да има видим резултат от моя сигнал и реакция от контролните органи на Общината.

 

 

 

С уважение:

Еленко Енев

неподдържана градинка пред 40 блок

кашпии за опазване на унищожената градинка пред блок 40

кашпии за опазване на унищожената градинка пред блок 40

кашпии за опазване на унищожената градинка пред блок 40

кашпии за опазване на унищожената градинка пред блок 40

кашпии за опазване на унищожената градинка пред блок 40

изпочупени алеи пейки неподдържана градинка пред 40 блок