Преместване на кофи за битови отпадъци.

Здравейте,

Моля да бъдат преместени кофите за битови отпадъци на подходящо за това място. Беше подаден такъв сигнал и кофите бяха преместени, но тези отново са върнати на старото място. Около кофите се образува малко сметище и се замърсява площа около тях. Кофите се намират в непосредствена близост до вход/изход на жилищен комплекс, което затруднява подхода към всички гаражи в комплекса.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Съдове за отпадъци поставени на неподходящи места

Преместване на кофи за битови отпадъци.

Здравейте,

Моля да бъдат преместени кофите за битови отпадъци на подходящо за това място. Около кофите се образува малко сметище и се замърсява площа около тях. Кофите се намират в непосредствена близост до вход/изход на жилищен комплекс, което затруднява подхода към всички гаражи в комплекса.

Преместване на кофи за битови отпадъци.

Здравейте,

Моля да бъдат преместени кофите за битови отпадъци на подходящо за това място. Беше подаден такъв сигнал и кофите бяха преместени, но тези отново са върнати на старото място. Около кофите се образува малко сметище и се замърсява площа около тях. Кофите се намират в непосредствена близост до вход/изход на жилищен комплекс, което затруднява подхода към всички гаражи в комплекса.

Трайно преместване на контейнери за битови отпадъци

Моля за съдействие по трайното преместване на контейнерите за битови отпадъци от ул. Бузлуджа 23. 

Същите биват ежедневно поставяни на нерегламентирано за целта място. Едната кофа е на място за паркиране отредено за хора с увреждания, а другата възпрепядства достъпът до двора на жилищна сграда. 

Благодаря Ви предварително. 

 

Счупени кофи за битови отпадъци. До тях има натрупани строителни отпадъци и стъкла.

Неизвозени кофи за битови отпадъци

В кв. Обеля на ул. 26 №3 днес 20.11.2018 г. почистващата фирма неизвози кофата за битови отпадъци.

Необходимост от кофи за битови отпадъци

На ул. "капитан Никола Божков"  5А преди две години е имало 4 кофи за битови отпадъци. Кофите са взети и не са върнати. На ул. "Тодор Влайков" се намира бл. 981, има 5 входа, а има само две кофи за битови отпадъци.

Моля да бъдат възстановени 4-те кофи за смет на ул "капитан Никола Божков"  5А и да бъдат добавени още 2 кофи за битови отпадъци на ул. "Тодор Влайков" пред бл. 981.

Липсващи кофи за битови отпадъци

На ул."Самоковско шосе" 210 (стар номер 38) няма кофа за битови отпадъци. От двете страни на имота съседите също нямат такива. Вече 2 месеца гражданката се бори с проблема, но решение досега няма. Освен обаждания има и подадена молба в район Панчарево с номер РПН19-ГР94-2036 / 28.05.2019 г.

 

Премахнати кофи за битови отпадъци .

Премахнати кофи за битови отпадъци пред кооперацията на кръстовището между бул."Г.С.Раковска" с бул. "княз Ал. Дондуков".

Моля, за бързото им възстановяване.

Счупени кофи за битови отпадъци

На бул. Цар Борис трети №338А едната кофа за битови отпадъци е много счупена и почти неизползваема, а другата е без капак и колела. Моля, за подмяна.

Препълнени кофи за битови отпадъци.

Препълнени кофи за битови отпадъци. Моля увеличете броя на кофите на посоченото място с една. Преди време бяха три кофи, сега са само две и се получават такива гледки. Прилагам снимка.