Изоставен автомобил - липса на данни за технически преглед.

Публикувано в категория Замърсяване на обществени площи - Излезли от употреба (изоставени) автомобили.

Изоставен автомобил - липса на данни за технически преглед.

Изоставен автомобил без технически преглед

Изоставен автомобил без технически преглед

Изоставен автомобил - изтекъл технически преглед

Изоставен автомобил с изтекъл технически преглед

Изоставен автомобил с изтекла гражданска и технически преглед

Изоставен автомобил с невалидна гражданска отговорност от повече от 2 години и изтекъл технически преглед. Автомобила е паркиран неправомерно върху тротоара, изоставен е и замърсява обществени площи. Рег. номер: СА 7688 ВС. Прикачени са снимки на колата и невалидните стикери за ГО и ГТП.

Изоставен автомобил без гражданска отговорност и технически преглед

Подавам сигнал за изоставен автомобил с регистрация EH6630BP с изтекла гражданска отговорност през юни 2018 година.

Автомобилът се намира на ъгъла на ул. Крум Кюлявков и пряката (няма име), която идва от бул. Г.М. Димитров. Можете да се ориентирате от маркера на картата.

Моля, вземете адекватни мерки по неговото отстраняване/репатриране.

Изоставен автомобил с невалидна ГО и технически преглед от 2017та

Изоставен от години автомобил с изтекли гражданска отговорност и технически преглед още през 2017та година (вероятно спрян от движение), замърсяващ обществени площи. Също така автомобила е паркиран неправомерно върху тротоара. Рег. номер: А 3323 АМ. Прикачени са снимки на колата и стикерите за ГО и ТП.

Изоставен жълт автомобил с невалиден технически преглед

В паркинга межди бл.42 и 105 СОУ има пореден изоставен авомобилм който е събрал цяла кофа боклуци под него. Интересното, е че няма отебелязана дата/година на на стикера за  техническия преглед. Моля да бъде проверен от вашите органи, и да се вземат мерки за принудително му отстраняване.

Изоставен автомобил CA6453TM на паркинг с изтекли ГО и Технически преглед

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил с регистрация CA6453TM, който стои на посоченото място повече от 2 години. Автомобилът е изоставен на паркинг пред блока. Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед. 

Моля за неговото репатриране.

Благодаря.