Изоставен Автомобил

Изоставено МПС , с поставен стикер-предписание за преместване , реф. 016808/2019 , от 25 Октомври 2019.

Публикувано в категория Замърсяване на обществени площи - Излезли от употреба (изоставени) автомобили.

Изоставен от месеци автомобил с регистрационен номер YXM 1873. Явно гръцки автомобил без гражданска отговорност, без технически преглед.

Втори сигнал за изоставен автомобил и неизползваем автомобил

Втори сигнал за изоставен автомобил и неизползваем автомобил, не са взети мерки повече от 6 м. от предходния сигнал. Колата не е в движение повече от 5 г!

Излезли от употреба (изоставени) автомобили.Изоставен автомобил - Бус, Мерцедес Вито, цвят бял, ДКН - СА 9596 КВ Автомобилът е с изтекъл ГТП от 2016г и Изтекла ГО от 2016г., Изоставен е

Изоставен автомобил - Бус, Мерцедес Вито, цвят бял, ДКН - СА 9596 КВ Автомобилът е с изтекъл ГТП от 2016г и Изтекла ГО от 2016г., Изоставен е Няма отговор на предишния Сигнал №100737/ СОА18-КЦ01-29488/ 19.07.2018 18:16:09 Сигналът извезна от картата.

Замърсяване на обществени площи / Излезли от употреба (изоставени) автомобили.

Изоставен автомобил

рег номер ОВ6027АК

 

Изоставен автомобил

С7966НХ

 

Изоставен автомобил

Изоставен автомобил

Изоставен автомобил

БЕЗ НОМЕРА

Изоставен автомобил

Бяла Лада Жигула без номера.

Изоставен автомобил

Изоставен автомобил