Въвеждане на неуместна забрана за паркиране

На 30 януари т.г. е поставен знак "забранено паркиране", въвеждащ забрана за паркиране на ул. "Костенски водопад" в отсечката между преките "Силиврия" и "Славовица" в посока център (североизток). До този момент паркирането на тази отсечка беше разрешено, докато на отсрещната страна на улицата (пред 104 ОУ) беше забранено (както и практически по протежение на цялата улица) от бул. "Г. Делчев" до бул. "Т. Каблешков". С въведената нова забрана за паркиране в посочената отсечка превръща цялата в забранена за паркиране. Намираме това за неуместно, тъй като улицата е в гъсто населен жилищен квартал, с жилищни сгради по нейното протежение и от двете страни, освен това е достатъчно широка, с по две ленти във всяка посока, което позволява безпроблемно паркиране (на много по-натоварени улици в центъра на града е разрешено паркирането, напр. ул. Солунска, бул. Витоша от входа на Южния парк до бул. П. Евтимий и мн. други). Отделно от това по протежение на цялата улица на уличното платно и от двете страни са "паркирани" контейнери за боклук, вкл. за битов отпадък и за разделно събиране, за които обаче забраната (странно защо?!) не важи. Тези неуместни, тотални забрани за паркиране на улицата са основание за осъществяване на своеобразен рекет от общината (чрез паяците на Центъра за градска мобилност, които редовно правят хайки за преместване на "неправилно" паркиралите автомобили по улицата). Практически липсват обособени паркоместа не само на ул. Костенски водопад, но и в целия квартал, което прави невъзможно паркирането на личните автомобили на живеещите в района. Изобщо няма да коментираме поставянето на знака на средата на пешеходната пътека, а не в началото на отсечката, за която важи и точно под короната на близкото дърво, което ще направи невъзможно спазването му при разлистване на дървото напролет, просто защото няма да се вижда от водачите (но пък това ще е добра основа за "законен" рекет на "неправилно" паркиралите...). Молим за вашето съдействие за облекчаване на забранителния режим по протежение на улицата и разрешаване на паркирането поне от едната страна на улицата в отсечките, в които няма автобусни спирки и други формални причини за въвеждане на изрична забрана за паркиране.

Публикувано в категория Пътна сигнализация - Проблеми в сигнализацията, регулираща паркирането

Въвеждане на неуместна забрана за паркиране

На 30 януари т.г. е поставен знак "забранено паркиране", въвеждащ забрана за паркиране на ул. "Костенски водопад" в отсечката между преките "Силиврия" и "Славовица" в посока център (североизток). До този момент паркирането на тази отсечка беше разрешено, докато на отсрещната страна на улицата (пред 104 ОУ) беше забранено (както и практически по протежение на цялата улица) от бул. "Г. Делчев" до бул. "Т. Каблешков". С въведената нова забрана за паркиране в посочената отсечка превръща цялата в забранена за паркиране. Намираме това за неуместно, тъй като улицата е в гъсто населен жилищен квартал, с жилищни сгради по нейното протежение и от двете страни, освен това е достатъчно широка, с по две ленти във всяка посока, което позволява безпроблемно паркиране (на много по-натоварени улици в центъра на града е разрешено паркирането, напр. ул. Солунска, бул. Витоша от входа на Южния парк до бул. П. Евтимий и мн. други). Отделно от това по протежение на цялата улица на уличното платно и от двете страни са "паркирани" контейнери за боклук, вкл. за битов отпадък и за разделно събиране, за които обаче забраната (странно защо?!) не важи. Тези неуместни, тотални забрани за паркиране на улицата са основание за осъществяване на своеобразен рекет от общината (чрез паяците на Центъра за градска мобилност, които редовно правят хайки за преместване на "неправилно" паркиралите автомобили по улицата). Практически липсват обособени паркоместа не само на ул. Костенски водопад, но и в целия квартал, което прави невъзможно паркирането на личните автомобили на живеещите в района. Изобщо няма да коментираме поставянето на знака на средата на пешеходната пътека, а не в началото на отсечката, за която важи и точно под короната на близкото дърво, което ще направи невъзможно спазването му при разлистване на дървото напролет, просто защото няма да се вижда от водачите (но пък това ще е добра основа за "законен" рекет на "неправилно" паркиралите...). Молим за вашето съдействие за облекчаване на забранителния режим по протежение на улицата и разрешаване на паркирането поне от едната страна на улицата в отсечките, в които няма автобусни спирки и други формални причини за въвеждане на изрична забрана за паркиране.

Въвеждане на забрана за престои и паркиране

Автомобилите, които паркират по ул. Дойран в участъка от ул. Дечко Йорданов до ул. Пирински проход намаляват пропускателната способност на кръстовището и затрудняват движението на автомобилите и градския транспорт, особено на тролейбусите. Моля в посочения участък да бъде въведена забрана за паркиране и престой на автомобили със знак В27. 

Въвеждане на Зелена зона за паркиране

Необходимо е да се въведе ЗЕЛЕНА ЗОНА за паркиране в горната част на жк.Яворов. 

В момента автомобилите спират върху зелените площи и унищожават растителността на квартала, която е регистрирана и защитена като Архитектурно наследство от Министерството на културата

Неуместна настройка работата на сфетофара

Пресичането от южното каре бул.Пейо Яворов /ул. Стоян Михайловски в посока Телевизионна кула е силно затруднено за пешеходци.

Наблюдаваме лоша практика, която от две години Столична Община използва, за дискриминиране на пешеходците спрямо автомобилното движение - чрез монтиране на бутони за активиране на светофарите за пешеходци.
Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му, ясно установяват правата, отношението между участниците в движението и предимството пред завиващите ППС на кръстовище. С монтирането на бутони за пешеходците, грубо се показва правото на предимство на пешеходеца, пред завиващите ППС. Ако в някои случаи това може да има смислено обяснение, то масовото използване на това административно решение се превръща в лош рецидив на неуважение към пешеходеца.

Днешния сигнал се отнася за унизителна за пешеходците, настройка на сфетофарната уредба. Конкретно, когато пешеходец натисне бутона за активиране на пешеходния светофар, той пропуска целия текущ цикъл на уредбата, дори да предстои подаване на зелен сигнал, след което се чака още един пълен цикъл на регулиране на цялото кръстовище. По този начин, практически, пешеходец намиращ се в южния сектор на кръстовището, трябва да изчака два пълни цикъла на регулиране на цялото кръстовище.

Това е унизително и дискриминационно!

Граждани, особено сутрин, нервно чакат невероятните два цикъла да се извъртят, за да пресекат на другия тротоар. Това създава предпоставки за ПТП с пешеходци, защото някои изнервени от глупостта на настройката, решават да пресекат на червено.

Този сигнал, може да бъде отправна точка, при бъдещ инцидент на това място с пешеходци, отнасяща се до уведомяване на Софийска Община.

Моля администраторите, да не отнемат права на граждани, дадени им от Закон, коригирайте адекватно светофарния цикъл за регулиране на пешеходното движение!

Неуместна цинично изрисувана Фасадна Облицовка

Неуместна изрисувана Фасадна Облицовка на хотел Симона , задължава живущите в съеседство граждани и посетители на района да търпян занемарена и цинична фасада на хотела !

Не са оставени места за паркиране след въвеждане на зелена зона

След въвеждането на Зелена зона в Лозенец, подзона 23, се оказа, че собствениците на автомобили, които живеят там, няма къде да ги паркират. На моята улица Цанко Церковски се побиха колчета от едната страна, като само между пресечките от Крум Попов до площад Васил Геров, имаше паркирани около 12 автомобила, които сега не могат да паркират там. В този участък има около 50 апартамента, а места за паркиране на улицата има само за около 15 коли. Гаражи има само за 4-5 коли, в дворовете. Дори и преди, с два пъти повече паркоместа, едва се намираше място за паркирате, сега ситуацията е невъзможна! Явно Общината е избързала с въвеждането на зелената зона, преди да осигури първо места за колите на живущите в квартала. Нямаше консултация с гражданите, няма алтернативи за паркиране.

Хората с коли на нашата улица са тревожни, аз се будя през нощта от нерви. Няма къде да денем колите, а имаме нужда от тях! А вие дори нямате опция на сайта за този вид оплакване!

Има лесно решение: да се увеличат паркоместата в квартала. Не е толкова страшно да се паркира от двете страни на улицата, с малко промени на тротроарите и маркировките.

Увреждане на дървета, в следствие на въвеждане на зона за платено паркиране

Поради въвеждането зона заплатено паркиране по ул. Добри Войников и преместването на местата за паркиране отдясно на посоката на движение, дърветата намиращи се от ляво биват редовно увреждани от по-големи МПС преминаващи по улицата. Това неминуемо би довело в един момент до необратимо уврежане на дърветата, като и възможни материални и др. щети.

Преградена улица и невъзможност за преминаване след въвеждане на зона за паркиране.

От дълго време ул. "Седикийски събор" при № 29 е преградена с ограда. Улицата е еднопосочна и половината от платното е преградено и не може да се преминава. Когато някой паркира не може да мине кола. В момента улицата е "Зелена зона", когато някой си плати и паркира друга кола не може да мине, защото платното е заградено. Молим, заграждението да бъде премахнато!

 

Постоянно паркиране, при наличие на знак за забрана. Паркиране и върху велоалеята по цялото протежение на тази улица

Моля за постоянне контрол по тази улица, защото има непрекъснато паркиране и от двете страни 

Забрана за паркиране

Вместо да изтривате сигнали, вземете им отговорете!

https://call.sofia.bg/bg/Signal/Details/114080