Сграда на ул. Солунска 27, София, Център- паметник на културата след орязване на неправилното дърво остава застрашена от рушене? Втори Сигнал!

В Център, гр. София пред сградата на ул. Солунска 27 са алейно засадени две дървета-липи. Едното от тях, в близост до сградата на ул. Солунска 29 бе окастрено пред три години, когато бяха окастрени всички дървета по ул.Солунска. Това дърво бе с достатъчно израснали клони, но те все още не застрашаваха да рушат покривната конструкция и орнаментите по фасадата.
Другото дърво пред сградата, в близост до кръстовището на ул. Солунска и бул. Витоша не бе подкастрено заедно с всичик други поради отказ от страна на работниците тогава по неизвестни причини. Поради това неговите клони застрашително се забиват в покривната конструкция и рушат фасадата на сградата.
През февруари 2018 год. се обърнах с молба към Столична Община с вх. СОА18-ГР94-676 от 0702.2018 год.за съдействие за подрязване на опасните клони. В отговор на СО-Район "Триадица" бяхме информирани за изготвена Експертна оценка и предприемане на действия. За това бе информирана писменно и г-жа Йоана Христова - Зам. кмет на Столична Община. До преди месец не последваха никакви действия. Направих нова молба - Сигнал до Столична Община.
Последва преди няколко дни орязване - не подкастряне на клоните на дървото, което с нищо все още не застрашаваше сградата. Другото дърво, създаващо пряка опастност бе оставено в същото състояние непокътнато. Не бях в къщи в този момент, когато работниците са орязали дървото. За подкастрянето бях информиран по телефона от Предс. на дом съвета на сградата на ул. Солунска 29 г-жа ........... Помолих я да отиде и разговаря с ръководителя или с работниците, извършили подкастрянето за да се окастри проблемното дърво. Според тях те са извършили нареденото им от техник.
Моля да се окастри проблемното дърво, защото то ще създаде на собствениците много проблеми, но по неприятното ще бъде ако бъдат наранени гражданите преминаващи по тротоара пред сградата на ул. Солунска 27.

Публикувано в категория Екология. Зелена система - Изсъхнали/неподрязани дървета и клони.

Сграда на ул. Солунска 27, София, Център- паметник на културата след орязване на неправилното дърво остава застрашена от рушене? Втори Сигнал!

В Център, гр. София пред сградата на ул. Солунска 27 са алейно засадени две дървета-липи. Едното от тях, в близост до сградата на ул. Солунска 29 бе окастрено пред три години, когато бяха окастрени всички дървета по ул.Солунска. Това дърво бе с достатъчно израснали клони, но те все още не застрашаваха да рушат покривната конструкция и орнаментите по фасадата.
Другото дърво пред сградата, в близост до кръстовището на ул. Солунска и бул. Витоша не бе подкастрено заедно с всичик други поради отказ от страна на работниците тогава по неизвестни причини. Поради това неговите клони застрашително се забиват в покривната конструкция и рушат фасадата на сградата.
През февруари 2018 год. се обърнах с молба към Столична Община с вх. № СОА18-ГР94-676 от 0702.2018 год.за съдействие за подрязване на опасните клони. В отговор на СО-Район "Триадица" бяхме информирани за изготвена Експертна оценка и предприемане на действия. За това бе информирана писменно и г-жа Йоана Христова - Зам. кмет на Столична Община. До преди месец не последваха никакви действия. Направих нова молба - Сигнал до Столична Община.
Последва преди няколко дни орязване - не подкастряне на клоните на дървото, което с нищо все още не застрашаваше сградата. Другото дърво, създаващо пряка опастност бе оставено в същото състояние непокътнато. Не бях в къщи в този момент, когато работниците са орязали дървото. За подкастрянето бях информиран по телефона от Предс. на дом съвета на сградата на ул. Солунска 29 г-жа ........... Помолих я да отиде и разговаря с ръководителя или с работниците, извършили подкастрянето за да се окастри проблемното дърво. Според тях те са извършили нареденото им от техник.
Моля да се окастри проблемното дърво, защото то ще създаде на собствениците много проблеми, но по неприятното ще бъде ако бъдат наранени гражданите преминаващи по тротоара пред сградата на ул. Солунска 27.

Напукана сграда - паметник на културата

На бул. "Витоша" № 50 се намира стара сграда - паметник на културата. Днес, в късния следобед, стените на сградата са се напукали и нацепили на всички етажи на сградата. Напукването е било придружено със силен шум. На партерния етаж има аптека. Сградата има дав входа: първият от страната на бул. "Витоша" и вторият от станата на ул. "Неофит Рилски".

 

 

Разрушаване на сграда паметник на културата

На бул.В.Левски 19-21 в момента се руши сграда паметник на културата.Сградата е долепена до друга,наскоро построена.Тротоара е ограден с лента и работник с кирка руши зида на покрива.Няма табела за строителни работи.

Дървета застрашават сграда- паметник на културата!!!

Сградата на ул. "Васил Априлов" 20 е паметник на културата и е частна собственост. В двора има две дървета, които застрашават сградата. Едното е кестен, чиито клони са навлезли в основата на сградата и я повдигат. Има и още едно дърво, което може да бъде видяно близо до гърба на къщата.

Моля да бъде направена проверка и да се разреши премахването на въпросните дървета.

Блаагодаря предварително!

 

Сграда паметник на културата без паметна плоча

Сградата, позната като бившия софийски нотариат, е призната за културно-историческо наследство през 1978 г., но не е одостоена с паметна плоча за нейните първи обитатели и тяхното значение за българската история. Къщата е издигната през 1899 г. за представители на българската интелигенция от края на XIX началото на XX в. - инж. Михаил Момчилов и арх. Петко Момчилов. Те не само че имат изключителен принос за развитието на София като модерна столица в следосвобожденския период, но и получават международно признание - самият Густаф Айфел е избрал инж. М. Момчилов за съвместна работа. Заслугите на тези българи са слабо известни за нашето общество, а липсата на паметна плоча на техния дом е недопустимо и е поредният пример за това колко се цени нашето културно-историческо наследство. 

Къщата служи и за незаконно информационно табло с налепените рекламно-информационни елементи по фасадата й - плакати, листовки и др. По всички параметри за нарушения сградата е оставена на беззаконието и закаченият на покрива й плакат "София - европейска столица на културата 2019 г." е просто нелеп. Моля обърнете сериозно внимание на проблемите около тази сграда паметник на културата, защото на първо място тя се намира в центъра на града и липсата на паметна плоча за заслужилите българи е неуважение към делото на видни българи за България. 

Поставяне на изолация на сграда-паметник на културата

Сградата на ул. Екзарх Йосиф № 1А е паметник на културата (стил сецесион) с досие № 188, деклариран с писмо № 1787 от 21.05.1976 г. Сградата е бивша собственост на Анри Ешкенази. От няколко години на сградата е сложена изолация от стиропор, всички сецесионови елементи са скрити. Моля, издайте предписания за възстановяване на сградата в оригиналния ѝ вид.

Сателитна чиния поставена на сграда- паметник на културата.

Огромна сателитна чиния грози фасада на сграда-паметник на културата.

По фасадата също така има поставени- реклами и климатици.

Жилищна сграда, б. на Мих.Маджаров 

Декларирана: писмо №1787 от 21.05.1976г. №122

 

Опасна рушаща се сграда паметник на културата на бул. Кн.Мария Лузиа 52

Уважаеми Дами и Господа,

За пореден път подавам сигнал до Вас за опасно рушаща се сграда на бул. Кн. Мария Луиза 52 и ъгъла с ул. Поп Богомил по посока към ул. Раковска. При предходните ми сигнали ми отговорихте, че издирвате собствениците и ще им възложите предписания за обезопасяване и почистване входовете към сградата, които са се превърнали в обществени тоалетни за клошари и бежанци. Информирахте ме, че сте издирили и шестимата собственика и по канален ред им връчвате предписанията. До ден днешен нищо ново не се е случило. Сградата продължава да се руши и да пада мазилка по пешеходните тротоари, а входът от към ул. Поп Богомил е все по-натрупваща се с фекалии открита на тротоара обществена тоалетна, която мирише и урината се стича по тротоара. Не сте ме информирали на кой от собствениците сте връчили предпиасние да се погрижи за собствеността си и какво съдържа предписанието, но това и не ме вълнува. Искам да знам кога ще се вземат спешни мерки за обезопасяване на фасадата на рушащата се сграда и кога ще бъде премахната тоалетната от страничния вход на сградата. Колко още сигнала ще трябва да подам и необходимо ли е да се обърна към националните медии за излъчването на репортажи за да се задействате по този спешен и опасен за гражданите проблем.

Моля спешно да предприемете конкретни действия.

С уважение,

 

живуща в непосредствена близост до опасната сграда.

Падаща мазилка от къща паметник на културата, в близост до административната сграда на район Средец.

Подавани са многократни сигнали без да се вземат мерки за обезопасяване на сградата.

Вода от изграден навес на магазин залива и руши фасада на сграда-паметник на културата

На адрес: ул. "Христо Белчев" № 8А се намира сграда паметник на културата. До нея, на адрес: ул. "Хр. Белчев" № 6 има магазин /"Мандарин"/, който си е изградил навес, водата от който при дъжд се излива под наклон върху фасадата на сградата-паметник на културата и я руши, като наводнява и мазетата на тази сграда.