Препълнени контейнери

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Неизвозени по график съдове за отпадъци

Отново препълнени контейнери за смет. Ежедневно, препълнени.

липсващи контейнери за разделно събитани / препълнени контейнери

Здравейте,

 

До блок 85 липсват контейнери за разделни събиране на отпадъци.

Липсват такива и при 13 ОДЗ Калинка.

Контейнерите за раздлно събитане до бл. 83 са препълнени от седмица!!!!!

Препълнени контейнери

  На входа на Южен парк, откъм ул."Нишава" има контейнери за текстилни отпадъци, които са пълни. Моля да бъдат извозени, за да не се оставят дрехите извън тях!

Препълнени контейнери

Препълнени контейнери

Моля да се извършва по-редовно сметосъбиране.

 

Препълнени контейнери

препълнени контейнери

До скоро на мястото имаше 4 контейнера за боклук и всичко беше нормално, от около седмица са намалени на 2 и преливат. Боклуците се разпилавят и замърсяват допълнително.

Препълнени контейнери

Нередовно събиране на отпадъци.

 

Препълнени контейнери

Препълнени контейнери

Контейнерите са препълнени, а площите около тях замърсени.