Изоставен бял Москвич

В дъното на задния паркинг от доста години стои стар бял Москвич, който собственикът не кара и в който съхранява боклуци (стари туби, найлони и т.н.). От около месец насам са свалени табелите с регистрационен номер. Номерът беше С 5963 ВС. Прикачил съм стара снимка, когато номерът още си стоеше. По нея лесно ще разберете, че това е въпросният Москвич, който вече е без номер. Собственикът живее на първи етаж, точно до входа - прозорецът му гледа към колата. Може би е декларирал, че е спрял Москвича от движение и че го съхранява на частен имот, но си го държи на обществения паркинг зад блока. 

Публикувано в категория Замърсяване на обществени площи - Излезли от употреба (изоставени) автомобили.

Изоставен бял Москвич

В дъното на задния паркинг от доста години стои стар бял Москвич, който собственикът не кара и в който съхранява боклуци (стари туби, найлони и т.н.). От около месец насам са свалени табелите с регистрационен номер. Номерът беше С 5963 ВС. Прикачил съм стара снимка, когато номерът още си стоеше. По нея лесно ще разберете, че това е въпросният Москвич, който вече е без номер. Собственикът живее на първи етаж, точно до входа - прозорецът му гледа към колата. Може би е декларирал, че е спрял Москвича от движение и че го съхранява на частен имот, но си го държи на обществения паркинг зад блока. 

Изоставен в зелени площи автомобил Москвич без регистрационни номера

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен в зелени площи автомобил Москвич без регистрационни номера, който стои зад Бл. 475 повече от 5 години (спавка - Google Street View - Март, 2012).

Моля за неговото репатриране.

Благодаря.

ИУМПС без номера (Москвич)

На посоченото на картата място е паркиран автомобил без номера: Москвич, зеленикавожълт.

Моля да бъде премахнат.

Прилагам снимка от 13.07.2018 г.

Изоставена кола- москвич на обществен паркинг с изтекла ГО от 2011 г.

Изоставена и гниеща кола на общенствен паркин до бл.52 ж.к изток със изтегла ГО повече от 7 години моял да принудително извозена съгласно наредбата на СО>

паркиран Москвич 408 -ръждясал под ръждясал ламаринен навес

На ул Галичица 46 зад блока в дворното място общинска собстгвеност има паркиран ръждясал обрасъл с трева стар москвич не в движение. Моля да вземете мерки да бъде изхвърлен на подходящо място и навесът демонтиран.Невесът е опасен тъй като стърчат остри ламаринени ръбове и той е на ниво човешки ръст. Освен това се заема парко место и няма къде да паркират автомобилите на блока. Около москвича има паркоместа и навесът затруднява паркирането.

Излезли от употреба (изоставени) автомобили.Изоставен автомобил - Бус, Мерцедес Вито, цвят бял, ДКН - СА 9596 КВ Автомобилът е с изтекъл ГТП от 2016г и Изтекла ГО от 2016г., Изоставен е

Изоставен автомобил - Бус, Мерцедес Вито, цвят бял, ДКН - СА 9596 КВ Автомобилът е с изтекъл ГТП от 2016г и Изтекла ГО от 2016г., Изоставен е Няма отговор на предишния Сигнал №100737/ СОА18-КЦ01-29488/ 19.07.2018 18:16:09 Сигналът извезна от картата.

Замърсяване на обществени площи / Излезли от употреба (изоставени) автомобили.

Изоставен бус

На паркинга между блока на бул. "Драган Цанков" 31А и КАТ има изоставен бус фолксваген без номера, който стои повече от година, и заема места на и без това натоварения паркинг. Премахнете го, моля.

Изоставен бус

Тъй като бусът не е с българска регистрация не мога да се позова на 
"Наредбата за управление на отпадаците и поддържане и опазване чистотата и на територията на Столична община", допълнителни разпоредби $2, т.7 излязло от употреба МПС  отпадък, буква "б" - /Датата за стикера за следващ технически преглед е с дата по-стара от две години и отговаря на изискванията по чл.32д от наредба I-45 от 2000г./

Изоставен бус

Изоставен върху тротоара оранжев бус, марка Фоксваген, рег. номер СА9953АС.

Изоставен бус

Изоставен червен бус паркиран на тротоара.