Повреден знак

Знак СТОП е много избелял. 

Публикувано в категория Пътна сигнализация - Липсващи или повредени пътни знаци

Повреден знак, непочистен знак

На посочената локация се открива повреден и зацапан пътен знак.

Повреден знак

Табелата за край на населеното място е паднала в тревата, стои така вече месеци.

Повреден знак

Повреден знак

Знак за забранено паркиране, измъкнат и захвърлен за пореден път.

Повреден знак

Повреден знак

Повреден знак

Повреден знак

Повреден знак

Повреден знак

Повреден знак

Закриване на пътен знак Т13 с рекламни листовки.