Фасадата на сградата се руши

Фасадата на сградата се руши от години, замърсява тротоара и никой не го почиства.

Публикувано в категория Сгради/строежи - Изоставени и/или самосрутващи се сгради

Фасадата на сградата се руши

Фасадата на сградата се руши от години, замърсява тротоара и никой не го почиства.

На тротоара пред сградата на ул. Солунска 27, гр. софия расте дърво. Клоните навлизат във фасадата на сградата, рушат мазилка, орнаменти и покривна конструкция. Жалба СО вх. № СОА18- ГР94-676/02.18 г.

С молба до Кмета на Столична община вече сме потърсили съдействието на компетентните общински органи, отговорни за допускането на рушене на паметник на културата. Получихме отговор / в приложение / и всичко свърши до тук. В отговорът се чете, че е имало в приложение експертна оценка. За съжаление е пропуснато да ни бъде представена за сведение.  Повече не можем да чакаме. При същият некоректен подход от страна на общинската администрация да изиска от съответните отговорни фактори да се подкастрят всички клони, застрашително рушащи сградата ни ще потърсим съдействие на външна фирма и ще представим фактурата за извършената услуга за осребряване от Столична Община.

Фасадата на Албанското посолство се руши, молба за обезопасяване на района.

Сградата се руши, не се взимат мерки, а ние живеем там.

Напукани вътрешни стени по стълбищата и в апартаментите. На първи етаж в апартамент 1 има паднала стена и пропаднал под. Аз живея на трети етаж в апартамент 5, и за около 3 години се появиха доста пукнатини в помещенията. Сградата е около сто годишна и всичко това е притеснително за живота и здравето на обитателите и. 

Високи дървета опиращи се в сграда с което задържата влага по фасадата и се руши мазилката.

Високи дървета опиращи се в сграда с което задържата влага по фасадата и се руши мазилката.Моля , при първа възможност да бъдат изрязани.

Изсъхнало дърво, което руши сградата и оградата

Здравейте! Казвам се Лазара Златарева. Писах ви преди повече от месец за изсъхнало дърво в двора на ул. Герлово N9, което буквално пада върху пградата, деляща двете сгради на N7 и N9. Изсъхнали клони от дървото падат при всеки по-силен вятър и дъжд. Дървото къса кабелите между сградите и руши фасадата на кооперацията. Опасно е преминаването. Надявам се този път сигналът ми да бъде разгледан. Благодаря!

Падащи елементи от фасадата на сградата

Здравейте, от фасадата ба сградата падат парчета, които мофат спокойно да убият някой пешеходец.

Нови кабели по фасадата на сградата

След отстраняване на незаконните кабели от фасадата на сградата на горе-посочения адрес по Сигнал №4346/ СО15-КЦ-2046/ 24.03.2015 днес, 07.08.2015 Центрумгруп ги възстановиха в нарушение на наредбите и законите.

Висящи кабели по фасадата на сградата

Цялата фасада на сградата е пълна с висящи кабели. Моля за намеса

Висящи кабели по фасадата на сградата.