Неправомерно изхвърляне на отпадъци от търговски обект

Здравейте,
Бих искал да подам сигнал срещу търговски обект, който извършва дейност в жилищната сграда, в която живея. Става дума за магазин "Аванти" на ул. Нишава 167-171.
Служителите в обекта ежедневно, в интервала между 19-20ч., изхвърлят големи обеми от кашони в контейнерите и около тях, предназначени за битовите отпадъци на живущите в района.
Сигналът е подаден и до район Триадица. Моля за проверка по случая, както и да бъдат наложени съответните законови санкции. Очаквам своевременно Вашия отговор.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Депонирани едрогабаритни, строителни и други отпадъци

Неправомерно изхвърляне на отпадъци от търговски обект

Здравейте,
Бих искал да подам сигнал срещу търговски обект, който извършва дейност в жилищната сграда, в която живея. Става дума за магазин "Аванти" на ул. Нишава 167-171.
Служителите в обекта ежедневно, в интервала между 19-20ч., изхвърлят големи обеми от кашони в контейнерите и около тях, предназначени за битовите отпадъци на живущите в района.
Сигналът е подаден и до район Триадица. Моля за проверка по случая, както и да бъдат наложени съответните законови санкции. Очаквам своевременно Вашия отговор.

Изхвърляне на кашони от търговски обект

Здравейте, в контейнерите на ъгъла на ул. Пиер Дегейтър и ул. Еужен Поатие (маркирано на картата) постоянно се изхвърлят кашони. В кантона зад контейнерите има магазин, откъдето също изхвърлят опаковките в/до контейнерите за битов отпадък. Малко по-долу на Тинтява има контейнери за хартия, но никой не си прави труда да ги използва. Това е втори сигнал в тази връзка, като след първия значително намаля изхвърлянето на опаковки, защото единият магазин прекрати тази практика след Вашата проверка, което е прекрасно. Моля да извършите проверка и да предурпедите търговския обект в кантона. 

Благодаря!

Търговски обект заема тротоара неправомерно.

На ул. "Нишава" 52 има търговски обект, който неправомерно заема със стоката си тротоара. Стоката е храни, които кучетата замърсяват.

Системно неправомерно паркиране пред търговски обект

Пред търговски обект "Магазин 345" системно се извършва неправомерно паркиране на тротоара при самото кръстовище на ул. Самоковско шосе и ул. Младен Кардашев. Това пречи на видимостта на включващите се от ул. Младен Кардашев автомобили и е предпоставка за ПТП, освен това затруднява пешеходците. Моля за поставяне на антипаркинг елементи, които да ограничат достъпа на автомобили на тротоара в разумно разстояние от кръстовището.

Неправомерно поставени маси на търговски обект върху паркоместа.

От кафене намиращо се пред "Дома на киното" на ул. "Екзарх Йосиф" №37 са поставили маси неправомерно върху две паркоместа от зелена зона. Възможно е посовянето на масите върху паркоместата да е прецедент по повод празника на 24-ти май, възползвайки се от това,че не работи зоната, но това не оправдава заемането на местата за паркиране. Мястото на масите не е там! Молим за проверка и действия по компетентност, подобни нарушения да не се допускат!

Образувано сметище от домашни боклуци,гуми,строителни отпадъци,отпадъци от търговски обект,кожени материали и други.

По поречието на река Искър след моста преди Абдовица по пътя към Бусманци има образувано сметище с най различни отпадъци - домашни боклуци,гуми,строителни отпадъци,отпадъци от търговски обект,кожени материали и други.Вчера отново са изсипани кожени материали на фирма АРТ 93.Молим за съдействие за откриване и санкциониране на фирмите, които могат да бъдат остановени по изсипаните отпадъци. Сдружение "Дружба-София"  информира  Район "Искър" - СО и  Столичен инспекторат-район "Искър".

Изхвърляне на отпадъци от търговски обекти в контейнери за битов отпрадък

Ежедневно изхвърляне на огромни количества рециклируеми отпадъци в общите контейнери от търговските обекти в близост, предимно от супермаркет ДАР. Води до препълване на контейнерите и замърсяване на околните площи.

Изхвърляне на отпадъци от строителен обект

В жк "Обеля 1" пред бл. 117 има строителен обект от който от етажите се изхвърлят строителни отпадъци и засипват живущите и преминаващите. Има опасност от инцидент. Няма достатъчно информация за строителството на тези жилищни кооперации. Режат стереопори и навсякъде е пълно с боклуци. Моля за поставяне на специално фолио.

Строителни отпадъци в оживен жилищен квартал и непремахнат докрай строеж на търговски обект

На кръстовището на ул. Добротич и ул. Спас Вацов, срущу 92 СОУ Димитър Талев са изоставени строителни отпъдъци и непремехнат строеж на търговски обект (виж приложена снимка от март 2015год), разположен в имот номер 1107 по кадастрален лист 379, кв. ж.к. Красна Поляна 2, местност Кв. Красна поляна - Барите - Тресурите 1-ви етап.

Препоръчвам:

1. Отпадъците да бъдат събрани и извозени до допустимото сметище

2. Остатъците от строежа на търговския обект  да бъде премахнати и аналогично извозени

3. Зелената площ заемана от строежа да бъде възстановена

4. Отчитайки мястото е в заснетото състояние от над 10 години, и граничи с лицето на училищния имот, в който дори се провеждат местни и парламентарни избори, директорите на контрол по строителство към Столична община и района да бъдат поставени под особен надзор, поради несправяне със задълженията си, ако не подлежат на по-тежко административно наказание.

Изхвърлени строителни отпадъци в изоставен търговски обект между блокове 208 и 209 в кв. Красна Поляна 2

В изоставения търговски обект между блокове 208 и 209, в кв. Красна Поляна са оставени строителни отпадъци. Пораждат съмнение и за наличцие на хигиенен проблем в имота.

Препоръчвам сторителните отпадъци да се извозят. Имотът да се хигиенизира.