Неспазване на забрана за паркиране на тревни площи

Добър ден, 

Искам да сигнализирам за поредна нагла и системна проява на един от нашите съседи. Въпреки поставените кашпи от столична община, със цел ограничаването на паркирането върху зелени площи, въпросният съсед продължава да паркира върху тревните площи. Най-интересното е, че преминава през тротоара за да може да паркира. Автомобила е строен със регистрационен номер СВ8403РК. 

Публикувано в категория Паркиране - Неправилно паркирали автомобили в зелени площи или на тротоара извън синя/зелена зона.

Неспазване на забрана за паркиране на тревни площи

Добър ден, 

Искам да сигнализирам за поредна нагла и системна проява на един от нашите съседи. Въпреки поставените кашпи от столична община, със цел ограничаването на паркирането върху зелени площи, въпросният съсед продължава да паркира върху тревните площи. Най-интересното е, че преминава през тротоара за да може да паркира. Автомобила е строен със регистрационен номер СВ8403РК. 

Неспазване забрана за преминаване на МПС над 6т. през жп прелез и тотално неспазване на забрани за спиране и паркиране по цялата главна улица.

Целият тежкотоварен трафик до промишлената зона над жп линията в Казичене минава през селото. В посока към селото има знак забраняващ преминаването на МПС над 6т. , но никой не му обръща внимание. Мисля, че не е нормално това, като си има входно-изходна точка към СОП в южна посока. 

Отделно знаците за забрана на спиране или паркиране по цялата улица "Цар Борис III" не се спазват и още повече затрудняват движението. Особено проблемно е пред супермаркет Фреш, където въпреки знаците и осигуреният паркинг от магазина водачите предпочитат да паркират и от двете страни на улицата. Това принуждава останалите МПС-та да се изчакват при преминаване от там. 

Надявам се да се вземат спешни и категорични мерки. За жп прелеза най-възпиращо би било намаляване на височината на преминаващите МПС с физическа преграда( рамка от тръби или профили боядисана в черно и жълто), както на други места съм виждал.

Неспазване на забрана за паркиране

В частта между 81 СОУ и кръстовището на ул." Бъднина" и ул."Свето Преображение" не се спазва забраната за паркиране. Моля да бъдат предприети мерки, тъй като ул. "Бъднина" не може да се ползва двупосочно по този начин, а трафикът е значителен.

Неспазване на забрана за паркиране

Въпреки наскоро поставен знак, забраняващ паркирането, след него по ул. "Атанас Цветанов" до ул. "Бели Дунав" е пълно с паркирани коли, които създават и предпоставка за ПТП. Отделен проблем е, че знакът, забраняващ паркирането, е поставен в клоните на дърво и не се забелязва.

Неспазване на забрана за паркиране

В отсечката между ул. Цар Симеон и ул. Цар Иван Александър е забранено паркирането със знак В28 "Забранено е паркирането". Въпреки това в района на трамвайната спирка и по продължението на тротоара посока бул. Сливница ежедневно има дългосрочно паркирали автомобили. Поради тази причина движението по бул. К. Величков е изключително затруднено, особено в час пик и много от движещете се автомобили навлизат върху трамвайната линия, което още повече затруднява придвижването и на обществения транспорт. Смятам, че трябва да се обърне внимание на отсечката и категорично да се забранят спирането и паркирането (при необходимост само в определени часове), а нарушителите да се санкционират.

Неспазване на забрана за престой и паркиране

В началото на улица "Цар Иван Александър" е поставен знак В27 "Забранение са престоят и паркирането", който не се спазва. По улицата постоянно има паркирали автомобили.

Неспазване на забрана за разхождане на кучета

В парк "Заимов" постоянно се разхождат домашни кучета, въпреки поставените табели, които забраняват тази дейност.

Неспазване на забрана на движението на тежкотоварни автомобили над 10 т

Здравейте!

Казвам се ........ от гр. София.

От 2017 г. Ви пиша за проблеми с трафика на тежкотоварни автомобили в кв. Малашевци. През настоящата година на няколко пъти и жителите на квартала излизаха на протест по същия повод.

Най-накрая бяха поставени знаци за забрана на движението на тежкотоварни автомобили над 10 т на ул. „Рояк“. И действително трафика на тежки автомобили намаля.

Но проблема е, че в началото по-плахо, а след това и по-смело, тази забрана започна да се нарушава и в момента все по-често тежкотоварни автомобили /тирове/ не спазват забраната и преминават по ул. „Рояк“ в кв. Малашевци. За целта прилагам две снимки от началото на м. септември 2018 г.

Явно липсва всякакъв контрол за спазване на наложената с пътни знаци забрана на движението на тежкотоварни автомобили над 10 т.

Моля да бъдат предприети незабавни мерки за ДЕЙСТВИТЕЛНОТО прилагане на така трудно извоюваната и вече узаконена забрана на движението на тежкотоварни автомобили над 10 т. по ул. „Рояк“ в кв. Малашевци.

Надявам се на Вашата бърза и ефективна намеса!

Неспазване на заповед РД-09-358/31.05.2012 за забрана на тютюнопушенето в административните сгради на Столична Община

Относно:Масово неспазване на забраната за пушене съгласно заповед РД-09-358/31.05.2012г. на Кмета на Столична Община

На 25.03.15 около 10.30ч.сутринта едната от служителките в деловодството на дирекция ПАМДТ/ул."Г.Бенковски"№12,ет.3/ най-демонстративно пушеше в стаята,като при деликатно отправената ѝ от мен забележка тя изобщо не реагира,а колегата ѝ,окачващ картина на стената даже се изсмя! След неколкократно запитване другата служителка ме обслужи,но с неподобаващо ѝ грубо отношение.

В периода между 11-11.30ч. ,в коридора на 4-тия етаж няколко служители от дирекцията се разхождаха и пушеха съвсем спокойно.

На таблото,което е на стената на стълбището между 3-ти и 4ти етажи, е закачена заповед РД-09-358/31.05.2012г. за забрана на тютюнопушенето в административните сгради на Столична Община,която очевидно не се спазва и контролира.

Считам неспазването на тази заповед за грубо нарушение и в качеството си на съвестна гражданка и данакоплатец настоявам, отговорните лица да предприемат действия за стриктното ѝ изпълнение,както и за търсене на дисциплинарна отговорност от служителите,които я нарушават.

Неспазване на забраната за извършване на строителни дейности в периода от 22.00 до 08.00 часа в работните дни, както и пълна забрана за това в празничните и почивни дни.

Здравейте,

Оплакването ми е свързано с извършването на строителни дейности и произхождащият от тях шум в нерегламентирано за това време на новоразкрита строителна площадка с местонахождение: ПИ 68134,803,4039, УПИ IV-1456,1625,1626,1627 в гр. София, местност Дианабад, СО район Изгрев

Възложител: Вилдом Инвест ООД

Строител: МАРКАН ЕООД

Технически ръководител: инж. Атанас Иванов Попов

Разрешение за строеж: 247 / 21.12.2017

 

Фирмата, извършваща строителните дейности по мое мнение не спазва правилата за обществения ред на територията на Софийска община, според които до колкото съм запознат се забранява извършването на строителни дейности в периода от 22.00 до 08.00 часа в работните дни, както и пълна забрана за това в празничните и почивни дни.


Във връзка с горното:

 - Работната дейност по строежа започва между 7:00 и 7:30 през работните дни като няма прекъсвания в следобедните часове между 14:00 и 16:00

 - Работната дейност продължава без прекъсване и през почивните дни, отново чапочвайки рано сутрин и продължавайки до вечерта.

Шумът и дискомфортът от извършваните строителни дейности се отразяват на живущите в непосредствена близост (8 и повече многофамилни жилищни сгради: блокове 45, 46, 47 и 1, както и 4 многофамилни жилищни блока по продължението на улица Крум Кюлявков). Това е особено неприятно през ранните и следобедните часове на почивните дни (вкл. днес - Неделя)

Друго съмнение и притеснение във връзка с наблюдаваното незпазване на реда от фирмата, извършваща строителните дейности , е че с нарастването на деня ще започнат да нарушават часовете от забраната в по-голяма степен.

 

Моля за съдействието на Софийска община за извършване на проверка и прилагане на съответните мерки срещу нарушителите.