Проблем с графика за извозване на битови отпадъци

  • 14/02/2020 10:35
  • Симеоново-Драгалевци-> Район Триадица -> улица „проф. Йордан Иванов“

Колите извозващи отпадъците някои дни изобщо не минават, а други само минават без да изхвърлят отпадъците.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Неизвозени по график съдове за отпадъци

Проблем с графика за извозване на битови отпадъци

Колите извозващи отпадъците някои дни изобщо не минават, а други само минават без да изхвърлят отпадъците.

Графика за извозване на битовите отпадъци създава задръстване по улицата.

Молба да се преразгледа графика и ако е възможно в събота и неделя да не е вечер.

не спазване на графика за сметосъбиране на битови отпадъци

На13-01-2018 отново няма ме сметосъбинанел Благодаря за вашата корекност.

Извозване на битови отпадъци в час пик

Извозване на битови отпадъци от почистваща фирма в 9 часа сутринта при интензивно движението.

Препоръчване за промяна на графика.

Извозване на битови отпадъци.

В 22.10 ч. на ул. "Солунска" и ул. "Ангел Кънчев" сметосъбиращата фирма извозва боклука. Вдига се много шум и затруднява движението.

Извозване на битови отпадъци

  Молбата е извозването на битовите отпадъци да се извършва не в 6.40 ч., а по-късно. Смущава се сънят на две малки деца.

Извозване на битови отпадъци

Извозват се битови отпадъци в 11.00 часа на обяд.

Извозване на битови отпадъци.

В жк "Красна поляна 3" по ул. "Пчиня" в този час 02:04 ч. на 05.07.2018 г., почистващата фирма за района извозва битовите отпадъци. Вдигат много силен шум. Часа не е подходящ за извозване на отпадъците. Моля за промяна в графика.

Нередовно извозване на битови отпадъци

Контейнерите за битови отпадъци на ул. Петър Делян № 14 не се извозват редовно, поради което се натрупва голямо количество боклуци, кофите преливат и има разпръснати отпадъци и на тротоара. Има случаи, в които боклукчийските камиони подминават препълнените кофи. Необходимо е боклукът да се събира по-често, а не 2 пъти в седмицата.

Нередовно извозване на битови отпадъци

Живея в Герман, в.з. Смреката, ул.2 от 1998г. С времето вилната зона се застроява все повече и повече, т.е. и битовите отпадъци се увеличават! Нямам представа какви договорки има между Столична община и сметопочистващата фирма, но считам, че е недопустимо боклука да бъде извозван веднъж на десет дни или на две седмици и то през лятото на температури около 30 градуса! Много моля пратете испекторите си за проверка на обстоятелствата и вземете спешни мерки! Пред гробищния парк на Герман се е образувало ново сметище, което освен ,че замърсява околната среда, е предпоставка за разпространението на зарази.

Жалбата е от името на всички живущи в района.