Изоставен автомобил Митсубиши еклипс.

Намира се близо до входа към баскетболното игрище зад бл22, на около 50м от кръстовището между бул Гоце Делчев и ул. Орехова гора. Няма подновен технически преглед от януари 2018. На една от снимките е указано точното местоположение. В радиус от 50м има други две изоставени автомобили сигнализирани с 192978/ СОА20-КЦ01-6240/ 16.02.2020 и 195213/ СОА20-КЦ01-8631/ 04.03.2020 в тази система. 

Публикувано в категория Замърсяване на обществени площи - Излезли от употреба (изоставени) автомобили.

Изоставен автомобил Митсубиши еклипс.

Намира се близо до входа към баскетболното игрище зад бл22, на около 50м от кръстовището между бул Гоце Делчев и ул. Орехова гора. Няма подновен технически преглед от януари 2018. На една от снимките е указано точното местоположение. В радиус от 50м има други две изоставени автомобили сигнализирани с 192978/ СОА20-КЦ01-6240/ 16.02.2020 и 195213/ СОА20-КЦ01-8631/ 04.03.2020 в тази система. 

Изоставен автомобил Митсубиши

На бул. „Ген. Столетов“ при №5 има изоставен автомобил марка Митсубиши, цвят сив, рег. номер СА 3164 КН. Моля да предприемете действия по премахването на автомобила. 

Изоставен на паркинг автомобил Митсубиши "Colt" без регистрационни номера

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил Митсубиши "Colt" без регистрационни номера, който стои на паркинга зад Бл. 495Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед (Стикер № 01417181, от Юли, 2013 г.).  

Моля за неговото репатриране.

Благодаря.

Изоставен на паркинг автомобил Митсубиши "Colt", цвят Сив, без регистрационни номера, с изтекли ГО и Технически преглед.

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил Митсубиши "Colt", цвят Сив, без регистрационни номера, който се намира на паркинга пред Бл. 495, Вх. 2. Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед (Стикер №01417181 от Август, 2013 г).  

Моля за неговото стикиране.

Благодаря

Изоставен на улица автомобил Митсубиши, "Colt", цвят Син, регистрационен номер CA1290MB с изтекли ГО и Технически преглед

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил Митсубиши, "Colt", цвят Син, регистрационен номер CA1290MB, който се намира на тротоара към улица "Ген-майор Васил Делов", срещу Бл. 201, Вх. 1. Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед (Стикер от Септември, 2011г.).  

Моля за неговото стикиране.

Благодаря

Изоставен на паркинг автомобил Митсубиши "Eclipse", цвят Черен, регистрационен номер T5951MT, с изтекли ГО и Технически преглед

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил Митсубиши "Eclipse", цвят Черен, регистрационен номер T5951MTкойто се намира на паркинга зад Бл. 426. Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед (Стикер № 05160034 от Април, 2015 г.).  

Моля за неговото стикиране.

Благодаря.

Изоставен в зелени площи автомобил Митсубиши "Colt", цвят Черен, регистрационен номер BP4839AM, с изтекли ГО и Технически преглед.

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил Митсубиши "Colt", цвят Черен, регистрационен номер BP4839AM, който се намира в зелените площи пред Бл. 602, Вх. 1. Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед (Стикер №08715596 от Октомври, 2016 г).  

Моля за неговото стикиране.

Благодаря

ИУМПС, Митсубиши, СВ6107АС

ИУМПС, Черно Митсубиши, с ГТП от 2016, очевидно стикиран отдавна, с отмити стикери за репатриране. 2 счупени стукла, обран, в потресаващ вид. ГТП от 2016, моля да си изпълните задължението по принудителното репатриране!

Изоставен от месеци автомобил с регистрационен номер YXM 1873. Явно гръцки автомобил без гражданска отговорност, без технически преглед.

Втори сигнал за изоставен автомобил и неизползваем автомобил

Втори сигнал за изоставен автомобил и неизползваем автомобил, не са взети мерки повече от 6 м. от предходния сигнал. Колата не е в движение повече от 5 г!