Некачествено почистване в подлеза на НДК.

Некачествено почистване в подлеза на НДК. Пред бюрото на БДЖ пейките са изключително замърсени от гълъби, не могат да се ползват, навсякъде е полято с алкохол и други отпадъци, моля да бъде почистено, това е центъра на нашия град.

Публикувано в категория Други - Други

Некачествено почистване в подлеза на НДК.

Некачествено почистване в подлеза на НДК. Пред бюрото на БДЖ пейките са изключително замърсени от гълъби, не могат да се ползват, навсякъде е полято с алкохол и други отпадъци, моля да бъде почистено, това е центъра на нашия град.

Некачествено почистване на улица (по- точно симулиране на почистване)

На 28 срещу 29 април около  00.20 часа на се проведе миене на улица "Иван Сусанин". Улицата само беше  намокрена по средата, без никакво реално почистване. Тротоарите не бяха измити. На другата сутрин улицата е във вида, в който беше преди почистването. Приложено прилагам снимки след почистването, както и  видео клип от т.н. почистване. Моля, да се вземат мерки и улицата да се почисти качествено. 

Некачествено почистване

Това е резултата от почистването на улицата. Ограденото е камиона, който би трябвало да е почистил. Снимката е правена около 22 часа на 10.05.2017. Това е чисто отбиване на номера и плащане за некачествена услуга. Бих искал да разбера и какви ще са последствията от този сигнал.

Некачествено почистване!

Улиците в квартала бяха измити преди седмица. Имаше табела да не се паркира на улицата на съответната дата. Колите така и не бяха преместени . От миенето на улицата останаха единствено тонове насъбрала се кал покрай бордюрите!!! Минете и я изгребете, а не после да се чудим какъв въздух дишаме и колко ''фини" прахови частици има!

Завишете контрола по метенето в района! След като минат да пометат мога да събера още 3 чувала с боклук! Всичко се прави през пръсти.

Некачествено почистване

След измиване на улицата купчините пясък продължават да стоят на тротоара повече от седмица и вече се разнасят по цялата улица.

НЕКАЧЕСТВЕНО ПОЧИСТВАНЕ

Служители на чистота метат падналите  листа  от време на време, но нищо повече. По улицата има наслоявания от кал, на места по няколко сантиметра. Когато е сухо времето се вдига голяма пушилка. В началото на месеца ул Крива река беше включена в график за измиване с вода, но бе пропусната - така и не мина никой да я измие(надявам се, че не е била отчетена дейност).Моля да се провери!

Некачествено почистване

Здравейте, тази сутрин установих, че вместо да изхвърлят буклука в кофата, служителите на Титан го замитат под гумите на колите...  Както се вижда от снимките, има и доста натрошени стъкла. Според Вас ако спукам гума кой мога да подведа под отговорност ? При положение, че РЕДОВНО си плащам такса смет от 15 години от както съм в квартала, редно ли е да мета сутрин и да върша работата на Титан, което ми губи време и нерви. И като цяло в този район се почиства доста повърхностно. Метачките, които обикалят по тротоарите не изхвърлят буклука и прашоляка, а го замитат обратно в тревата и зелените площи, а служителите от камионите не почистват около кофите при прибирането на буклука ! Правил съм им и забележки, при което нагло ми се отговаря : - Оплачи се на кмета.  и подобни отговори. Ако Вие не можете да се справите с фирмите за чистота и да им обърнете внимание, то аз като гражданин ще предприема свои мерки за това... тъй като не искам детето ми да расте в прах и мръсотия !!!!   Тъй като имам възможност, ще заснема на видеоклипове работата на Титан, и публично чрез медиите ще потърся отговорност за безхаберието и претупването на почистването на района. Нещо, за което всички ние плащаме все пак ! Благодаря.

некачествено почистване

След офанзивата по почистването с вода на квартала повечето улици иглеждат още по-зле. Прото боклука от едната е допъл на другата. Има доста пропуски, които са лесно видими след изсъхването на "намокрените" площи.

Не мисля, че заслужаваме това ... 

Некачествено почистване.

На ул. "Майор Томпсън" в участъка от ул. "Драгалевска" до ул. "Трепетлика" сметопочистващата фирма не си върши добре работата. След събиране на боклука работниците вместо да съберат остатъците от отпадъци около кофите те започват до го метат към улицата и го замитат под автомобилите. След което като тръгне автомобила отдолу е пълно с купчини боклук. Молим, обърнете внимание на фирмата която почиства в района!

 

Некачествено почистване!

Почистването на двете детски площадни е некачествено. Боклуците се съират частично в лопата - останалото се замита под пейките!!!! По вътрешния ръб на очертанието на детските площадки се е събрало колосално коичество чакъл и боклук. Моля да се събере.