Във връзка със сигнал №194234/ СОА20-КЦ01-7575/ 25.02.2020

Във връзка със сигнал 194234/ СОА20-КЦ01-7575/ 25.02.2020 получих отговор, че описаният изоставен зелен автомобил Daewoo Matiz, на който липсват регистрационните номера, "не се определя като излязло от употреба МПС, съгласно § 2. т. 7б от Допълнителните разпоредби на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община". Причината за този отговор по всяка вероятност е това, че знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба I-45 от 2000 г.  на това МПС не е заверен за повече от две голини от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност.

 

В същото време обаче съгласно същите Допълнителни разпоредби, към същата наредба, в § 2 пише следното:

§ 2. По смисъла на тази наредба:

...

точка 7. "Излязло от употреба МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО , отговарящ на едно или повече от следните условия:

...

в/ моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;"

 

Моля този автомобил с липсващи регистрационни номера да бъде отстранен.

 

Благодаря

Публикувано в категория Замърсяване на обществени площи - Излезли от употреба (изоставени) автомобили.

Във връзка със сигнал №194234/ СОА20-КЦ01-7575/ 25.02.2020

Във връзка със сигнал №194234/ СОА20-КЦ01-7575/ 25.02.2020 получих отговор, че описаният изоставен зелен автомобил Daewoo Matiz, на който липсват регистрационните номера, "не се определя като излязло от употреба МПС, съгласно § 2. т. 7б от Допълнителните разпоредби на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община". Причината за този отговор по всяка вероятност е това, че знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г.  на това МПС не е заверен за повече от две голини от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност.

 

В същото време обаче съгласно същите Допълнителни разпоредби, към същата наредба, в § 2 пише следното:

§ 2. По смисъла на тази наредба:

...

точка 7. "Излязло от употреба МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО , отговарящ на едно или повече от следните условия:

...

в/ моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;"

 

Моля този автомобил с липсващи регистрационни номера да бъде отстранен.

 

Благодаря

Във връзка със Сигнал №194637/ СОА20-КЦ01-8013/ 27.02.2020

Уважаеми, г-н Кръстев,

в сигнала ми за море от автомобили, превзели площазда пред храм "Св Алексанъдр Невски" ене питам защо има коли, а настоявам те да бъдат махнати оттам!
Моля да не търсите извинения за бездействието на предшествениците си, а да влезете в историята на общината с нещо полезно, важно и значимо за хората и града!

Мястото на който и да е автомобил не е пред църква и на площад!
Печалбите от т.нар. "Служебен абонамент", "Синя и зелена зона" може да ги взимате от подходящите затова места!

Във връзка със сигнал №196392/ СОА20-КЦ01-9875/ 14.03.2020 14:42:54

Във връзка със сигнал №196392/ СОА20-КЦ01-9875/ 14.03.2020 14:42:54,в случай че технически не може напускането на буферния паркинг да бъде безконтактно, моля ползването на паркинга да бъде без чекиране, за да не е необходимо служител и пътници да докосват/пипат абонаментните карти за метрото. В извънредната ситуация потокът от коли на пътници в метрото е малък и следва да се избягва максимално личен контакт. контакт, както и да има възможност за зареждане на абонаментните карти онлайн.

 

Във връзка със Сигнал №191139/ СОА20-КЦ01-4207/ 03.02.2020 10:09:13

Настоявам г-н Братоев да се извини публично на мен и на всички пътници!

В негово писмо с изходящ номер ПС-0156/12.02.2020 заявява, че ескалатора на метростанция НДК е пуснат в експлоатация на 03.02.2020.

В предишно писмо с изходящ номер ПС-0093/28.01.2020 същия г-н Братоев се е подписал под информация, че ескалатора е пуснат в експлоатация на 24.01.2020!

"Пуснато в експлоатация" означава, че от деня на пускането в експлоатация ескалатора работи без проблем и не е спиран.

ТОВА НЕ Е ВЯРНО! ПЪЛНА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ! ВЪРНЕТЕ КАМЕРИТЕ ДА СЕ УБЕДИМ!

Лично аз следя този казус и всеки ден пътувам с метрото!

Ескалаторът беше пуснат в експлоатация на 03.02.2020 за много кратко време, после пак се развали и беше пуснат отново на 07.02.2020 следобяд!

НАСТОЯВАМ ЗА ПУБЛИЧНО ИЗВИНЕНИЕ от г-н Братоев ЗА ПОДВЕЖДАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ!

Относно сигнал 189064/СОА20-КЦ01-2010/ 17.01.2020

Кучето е там, проявява агресия без да бъде предизвикано и СПИ В ДЕТСКИЯТ ПЯСЪЧНИК! Този пясъчник предполагам вече е пълен с бълхи, глисти, тения и кой знае още какво. Предлагам да пуснете вашето дете да поиграе там.

Уточнение към Сигнал №196150/ СОА20-КЦ01-9613/ 12.03.2020

Проблемът е на кръстовището с ул."Пет могили".

Допълнение към Сигнал №189839/ СОА20-КЦ01-2831/ 23.01.2020 16:00:12

Добавям снимки от 08.2019 г към 

Сигнал №189839/ СОА20-КЦ01-2831/ 23.01.2020 16:00:12

Неадекватен отговор по сигнал №187985/ СОА20-КЦ01-880/ 09.01.2020 г.

Неадекватен отговор във връзка със сигнали СОА18-КЦ01-3143 от 01.02.2018г. и  СОА19-КЦ01-58505 от 16.12.2019г. относно ремонт на тротоарна настилка на ул."Гечкенли" и бул."Евлоги и Христо Георгиеви". Не се върши работа повече от 2 години. Какво означават подходящи метереологични условия при осигурено финансиране? Проявява се безхаберие.

Сигнал №188919/ СОА20-КЦ01-1860/ 16.01.2020 - снимки към сигнала

Сигнал №188919 - снимки към сигнала 

Въпрос относно Сигнал №189323/ СОА20-КЦ01-2278/ 20.01.2020

Здравейте, благодаря за отговора на сигнала. 

Въпроса е дали има публикуван някъде този график за ръчно метене, тъй като не успях да го намеря в сайта на районното кметство или на 'Чистота Искър'. Надявам се да можете да предоставите тази информация или поне да ме насочите къде да я намеря.