Неправилно поставен контейнер за строителни отпадъци

Контейнера затруднява преминаването на пешеходците по тротоара зад България МОЛ.

Обърнат е с отвора за поставяне на отпадъци към зоната за преминаване на пешеходци и има замърсяване със строителни отпадъци.

Има достатъчно място контейнера да се постави така, че да не пречи на пешеходците.

Ако е обърнат с отвора към улицата отпадъците ще се оставят в него по-лесно и замърсяването в района ще е по-малко.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Съдове за отпадъци поставени на неподходящи места

Неправилно поставен контейнер за строителни отпадъци

Контейнера затруднява преминаването на пешеходците по тротоара зад България МОЛ.

Обърнат е с отвора за поставяне на отпадъци към зоната за преминаване на пешеходци и има замърсяване със строителни отпадъци.

Има достатъчно място контейнера да се постави така, че да не пречи на пешеходците.

Ако е обърнат с отвора към улицата отпадъците ще се оставят в него по-лесно и замърсяването в района ще е по-малко.

Неправилно поставен контейнер за строителни отпадъци

Във връзка със строителството на жилищен комплекс КОМОДО на посочения адрес, с Изпълнител DLD Invest, бих искал да подам уведомление за нерегламентирано поставяне на обемен контейнер за строителни отпадъци - контейнерът стои поставен на улицата, част от обществената пътна мрежа, което е напълно незаконно и пречи на преминавето на МПС. Моля съответните органи да се заемат и да съдействат за премахването на контейнера от улицата. Многократно е провеждан диалог с работници от обекта, но те отказват да поемат действия по премахването му.  

На тротоара е поставен контейнер за строителни отпадъци

Контейнер за строителни отпадъци поставен на уличното платно

Контейнер за строителни отпадъци поставен на уличното платно, затруднява преминаването на МПС през кръстовището

Поставен в зелена площ частен контейнер за строителни отпадъци.

Поставен в зелена площ частен контейнер за строителни отпадъци.

Моля да проверите в най-скоро време сигнала.

Контейнер за строителни отпадъци поставен върху тревна площ

Здравейте,

На посоченият адрес, между блок 110 и улица Иван Сусанин в тревна площ е поставен контейнер за строителни отпадъци който активно се ползва и води до скапване и замърсяване на тревните площи. Също така, при поставянето му и всяко извоване на отпадъци, товарен автомобил минава ПРЕЗ тревните площи. Контейнера е неубозначен и няма име на фирма, нито телефон за връзка. 

Моля вземете мерки по премахването му и ограничаването на достъпа на автомобили до тревните площи.

Неправилно поставен контейнер за стройтелни отпадъци

На ул. "Смърч" № 22 има неправилно поставен контейнер за стройтелни отпадъци. Контейнера е поставен неправомерно пред няколко гаража. Входа на гаражите е напълно запушен и няма как да бъдат изполвани. Молим за бързото отстраняване на контейнера, тъй като хората не могат нито да изкарат автомобилите си, нито да ги приберат в гаражите си.

ПОСТАВЕН НЕПРАВИЛНО КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ НА ЪГЪЛА НА БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ И . МАКРИОПОЛСКА

Контейенрите се намират на ъгъла на бул. "Христо Ботев" 98.

Опасно поставен контейнер за отпадъци

 

 

Поставения контейнер на посочения адрес застрашава движението и е предпоставка за възникване на ПТП. Гражданите прбиваващи там го избутват на границата със съседния имот, а именно бул. „Симеоновско шосе” 88, за да си паркират автомобилите върху тротоара, с което нарушават видимостта на излизащите автомобили от подземния паркинг на сградата построена на адреса. Също така се затруднява и подхода към подземния паркинг, съсздават се предпоставки за ПТП. Прилагам снимки, които потвърждават написаното. Редовно върху тротоара паркират автомобили, което още повече усложнява обстановката. Пречи се и на пешеходците. Моля да преместите контейнера на по-рационално място, където няма да създава опасност за гражданите. Благодаря!

Контейнер за отпадъци поставен на неподходящо място

На ул. "Тинтява" № 24 има поставен контейнер за стройтелни отпадъци, който пречи на видимостта към улицата, а това е предпоставка за ПТП. Вече няколко пъти по чудо беше избегнат инцидент. В съседна сграда се извършва ремонт, но контейнера за стройтелните отпадъци е поставен на доста неподходящо мяста. Контейнера изцяло запречва видимостта към улицата и създава реална опасност.