Липсващ съд забитови отпадъци.

На бул. "Петко Каравелов" 76 липсва един съд за битови отпадъци /голяма сива кофа/ от няколко дни. Моля за възстановяване на същия.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Подмяна на съдове за отпадъци

Липсващ съд забитови отпадъци.

На бул. "Петко Каравелов" № 76 липсва един съд за битови отпадъци /голяма сива кофа/ от няколко дни. Моля за възстановяване на същия.

Липсващ съд за отпадъци

Липсващ съд за битови отпадъци.

На бул. "Никола Петков" № 14 липсва съда за битови отпадъци от една седмица. Моля за поставяне на същия.

Липсващ съд за битови отпадъци

След подмяната на съдовете за отпадъци на ул. Леа Иванова № 2 с нови (метални) те вече не са 3, а 2, което при настоящата кратност на извозване е недостатъчно за задоволяване на нуждите на зоната, за която са предназначени контейнерите. Умолявам за връщане на третия контейнер.

Липсващ контейнер за отпадъци

След като единият контейнер за отпадъци беше счупен, не беше сменен с нов такъв.

В момента единственият контейнер до бл. 79 е непрекъснато препълнен.

Липсващ контейнер за битови отпадъци

От няколко седмици липсва контейнера, който беше към кооперацията.

Липсващ контейнер за битови отпадъци

При събиране на битовите отпадъци от фирмата оператор, контейнерът се е заклещил в автомобила и така и не е върнат след това на мястото си.

Преместен и липсващ контейнер за отпадъци.

На ул. "Боянски водопад" е преместен контейнера за отпадъци, който е бил пред бл. 27 и в момента на мястото на контейнера се е превърнало в сметище, защото хората си изхвърлят боклука на мястото на липсващия контейнер. Молим, отново да бъде поставен контейнер на въпросното място пред бл. 27!

Липсващ контейнер за битови отпадъци

Здравейте, повече от седмица липсва контейнер за общи отпадъци на посочения адрес. Налага се изхвърляме битовите отпадъци до контейнерите за разделни отпадъци, за стъкло и хартия. Гледката е потресаваща. Моля за бърза реакция, тъй като и към съседните блокове по булеварда също липсват контейнери.

Липсващ контейнер за битови отпадъци

Преди няколко дни внезапно изчезна контейнерът за битови отпадъци, странично на бл. 41, вх. В.