Южен парк детска площадка от ул. Козяк. Липсваща част от бордюр ограждащ остров с люлки. Така при всеки дъжд мястото е наводнено и теи дена не може да ползват люлките

Публикувано в категория Детски площадки - Повредени, счупени или липсващи съоръжения на детски площадки

Южен парк детска площадка от ул. Козяк. Липсваща част от бордюр ограждащ остров с люлки. Така при всеки дъжд мястото е наводнено и теи дена не може да ползват люлките

Детска площадка- Козяк- Южен парк

Така изглежда пясъчника всеки ден ! Виждала съм жена да чисти само веднъж. Постоянно има фасове, боклуци и е ужасно мръсно

Двете люлки са облепени с изолирбан и за тях се борят по 5-6 деца на опашка . Как може да има само 2 люлки??

Амортизирали катерушки, една единствена пързалка

Пясъка не е сменян никога, катерушката е захабена и стара, никога не се мете или почиства около или в пасъчника

Южен парк -част Козяк

Нужда от освежаване на пейките в района ,които им е паднала боята, понеже се напояват с вода и ще се разпаднат;благодаря ви ;)

Нови пейки на футболното игрище намиращо се на входа на Южен парк от към ул. Козяк и ул. Кишенев.

Здравейте, поздравявам ви, че сложинте нови пейки на футболното игрище намиращо се на входа на Южен парк от към ул. Козяк и ул. Кишенев. за съжаление обаче, след поставянето на пейките мястото е оставено, като разорана нива. Приложено изпращам снимки направени в неделя (15.12.2019 г.). въпреки, че пейките са ниски, от страни има декоративно изработен метален ръб, който по мое мнение би бил опасен за малки деца.

Липсваща настилка на алеите в малкия Южен парк (кучешкия парк между Хилтън и Спартак)

На подхода към моста, водещ от басейна Спартак към бул. П. Каравелов 1а липсва настилка и при валеж мостът става недостъпен за ползване заради калта.

Състоянието на останалите алеи в парка, заключен между хотел Хилтън, Парк Център София и басейна Спартак при валеж също се влошава, като алеите биват наводнени, а водата не се оттича дни наред след това.

Счупени съоръжения на детска площадка - построена от сдружение "Азбукари" в Южен парк.

Откачена част от светофара виси и всеки момент може да падне.

Проблеми в Южен парк, 2 част

На територията на Южен парк 2 част има изградени стълбове за осветление, но на повечето от тях няма осветителни тела. Останалите, въпреки наличието на осветителни тела, не работят и вечер в парка е изключително тъмно. В близост до плувен к-с "Спартак" има детска площадка, на която от известно време се разграбва оградата и се рушат съоръженията за игра. Моля да се извърши проверка и да се предприемат нужните действия по облагородяване на пространството и обезопасяването на парка!

Пропаднали тротоарни плочки и липсваща част от бордюр

Има пропаднали тротоарни плочки и липсваща част от бордюра.

Обновление на подход Южен парк, част трета - некачествено изпълнение

От около три седмици подходът на Южен парк, част три, е ограден, тъй като се извършват ремонти дейности. Първите две седмици нямаше информационна табела, а информационен лист А4 с оскъдна информация на него. От вчера, 28 май се появиха две табели, като на информационната все още има само: Възложител: Столична община; Изпълнител: Софинвест ЕООД; обект: Обновление на подхода на Южен парк III-та част; Срок:110 дни. Не успях никъде да открия под какъв номер се изпълнява този проект? Не успях да открия никаква официална информация какъв е проектът - скица, описание, технически паспорт и т.н. Смятам, че тази информация би следвало да бъде публична и моля да ми бъде предоставен достъп до такава, за да се запозная по-детайлно с проекта. Изненадана съм, че подобен обществен проект не е бил огласен публично на ниво идеен проект и публично не е бил обсъден с гражданите и живущите в района. Моля, ако такова публично обсъждане е имало, да ми предоставите повече информация. В допълнение смятам, че е нужно да бъде назначена незабавна проверка от съответните контролни органи за изпълнението на строително-ремонтните дейности. Смятам, че се работи неоптимизирано във времето и некачествено. Прилагам и снимка, на която може да се види как се поставят плочи, които вече са счупени. За мен не е нормално старите и здрави плочи да бъдат заменяни с "нови" с компрометирана цялост. Моля за обратна връзка и предприемане на съответните мерки този проект да бъде завършен качествено и в посочените срокове.