Разрушена асфалтова настилка

Образувана е широка и дълбока дупка на пътното платно. Не е възможно заобикаляне.

Публикувано в категория Други - Други

Разрушена асфалтова настилка

Асфалтът на ул. Брашлян е целият в дупки. В средата на пътното платно се виждат стърчащи арматури. На улицата има 5 кооперации с много семейства с деца. Улицата е опасна и за пешеходците, и за децата, и за автомобилите.

Разрушена асфалтова настилка

Разрушена / липсваща / асфалтова настилка

Разрушена асфалтова настилка

Образувана е широка и дълбока дупка на пътното платно. Не е възможно заобикаляне.

Разрушена асфалтова настилка

Пролетта на 2015 година (април, май месец) дупките на посоченото място бяха запълнени. След няма и 6 летни месеца, те отново са налични. Смятам, че разходването на бюджета за рехабилитация на трaнспортната инфраструктура е нерационално и недобросъвестно. Не може едни и същи дупки да се ремонтират непрекъснато и ремонтът да не изтрае 6 месеца през лятото. През зимата сигурно ще са 3. Очаквам общинските структури да извършват контрол. Конкретно в този случай очаквам фирмата ангажирана с поддръжката на региона да отстрани нередностите за своя сметка (3-те на преден в прикачения файл план със сигурност бяха запълнени). 

Разрушена асфалтова настилка

На отсечка от около 50 метра има 3-4 много хлътнали и разбити участъци от асфалтовия път. Освен това преди тези участъци има около 100 метра от улицата, която е  с  разронена бетонова настилка. На някои места се вижда арматура от земята. Никъде няма осветление в тези участъци. Стига сте се оправдавали, че няма планове, че чакате да се случи нещо и т.н. Благоустроявайте района и си вършете работата, за която сте там.

Разрушена асфалтова настилка

Дупки на пътното платно преди сфетофара с бул. "История славянобългарска".

Разрушена асфалтова настилка

В кв. "Суходол" на ул. "Брегалница" №№4,6,8 е разрушена цялата асфалтовата настилка, вследствие на преминаване на камиони, бетоновози, багери и друга строителна механизация. Моля, да се вземат мерки и пътната настилка да бъде възстановена.

Разрушена асфалтова настилка

Голям участък от пътя е напукан и разрушен. Колите са принудени да се движат в насрещното. Необходимо е цялостно асфалтиране на участъка. 

разрушена асфалтова настилка

Разрушена асфалтова настилка

На очертаната линия започваща от ул. Пимен Зографкси до входа на ДГ Радост в уширението на улицата където паркират обиконвено колите до ДГ 49 има големи дупки трябва да прегледа внимателно ако има пракирани коли.

След това по ул. Николай Хайтов в резултат на строежите и тежките машини има неравности, пукнати  и малки новобаразували се дупки до безиностанция Петрол където е връзката с Драган Цанков, до аптека Мидея и от всички страни на магазин Про-Маркет има дупки и пропукване на пътното платно.