Неспазване на заповед

Въпреки заповедта за затваряне на всички заведения за хранене и развлечения, обектите на бул. Витоша работят необезпокоявани. Vitosha street Bar & Dinner е пълно с хора.

 

Публикувано в категория Други - Нарушаване на обществения ред

Неспазване на заповед

Въпреки заповедта за затваряне на всички заведения за хранене и развлечения, обектите на бул. Витоша работят необезпокоявани. Vitosha street Bar & Dinner е пълно с хора.

 

Неспазване на заповед РД-09-358/31.05.2012 за забрана на тютюнопушенето в административните сгради на Столична Община

Относно:Масово неспазване на забраната за пушене съгласно заповед РД-09-358/31.05.2012г. на Кмета на Столична Община

На 25.03.15 около 10.30ч.сутринта едната от служителките в деловодството на дирекция ПАМДТ/ул."Г.Бенковски"№12,ет.3/ най-демонстративно пушеше в стаята,като при деликатно отправената ѝ от мен забележка тя изобщо не реагира,а колегата ѝ,окачващ картина на стената даже се изсмя! След неколкократно запитване другата служителка ме обслужи,но с неподобаващо ѝ грубо отношение.

В периода между 11-11.30ч. ,в коридора на 4-тия етаж няколко служители от дирекцията се разхождаха и пушеха съвсем спокойно.

На таблото,което е на стената на стълбището между 3-ти и 4ти етажи, е закачена заповед РД-09-358/31.05.2012г. за забрана на тютюнопушенето в административните сгради на Столична Община,която очевидно не се спазва и контролира.

Считам неспазването на тази заповед за грубо нарушение и в качеството си на съвестна гражданка и данакоплатец настоявам, отговорните лица да предприемат действия за стриктното ѝ изпълнение,както и за търсене на дисциплинарна отговорност от служителите,които я нарушават.

Продължаващо неспазване на ограничението поставено за трамваите и неиздадена заповед за обществено обсъждане за премахването

Драги представители на Столична община,


След десетки жалби подадени от живущите по бул. Скобелев хора продължава системно да не се спазва ограничението от 5 км за трамваи движещи се от НДК до Петте кьошета. Мисля, че вече трябва да е абсолютно видно за Вас, както е за нас, че инструктаж на шофьорите е крайно недостатъчна мярка, за да доведе до промяна в това. В допълнение, все още не е издадена заповедта за обществено обсъждане на проектите за преместване на трасето, което говори за сериозно изоставане от обещаните ни срокове.
Както Вие добре знаете, незаконно трамвайно трасе минава на 2 м. от стените на жилищните сгради, и е в абсолютно нарушение на редица законови изисквания от 7 години. Живущите по трасето вече не можем да търпим Вашето абсолютно безхаберие към нашия проблем.


Искам да попитам, не Ви ли е срам, че накарахте 50 семеиства да се изнесат от кооперациите и продадат апартаментите си на безценица? Останалите хора боледуваме постоянно, защото с 4 часа сън не можем да имаме нормална имунна система. Ние не можем да бъдем продутивни и общуваме нормално с близките си след като не ни оставяте да починем и за ден от толкова години.


За поредн път ще помоля:
- до премахването на трасето 2018 г. да бъдат сложени камери, измерващи скоростта на трамваите и всички шофьори, надвишаващи ограниченията на скоростта да бъдат глобявани;
- в най-кратки срокове да се издаде заповедта за обществено обсъждане на проектите за преместване на трасето.


Тъй катоне ни оставяте абсолютно никакъв друг избор с вашето фрапиращо бездействие, следващият ход на живущите на Скобелев е да преминем към гражданско неподчинение и да блокираме цялото движение на трамваите. Просто е изумително, че Вие си играете по такъв начин с животите на толкова много хора. Това говори за абсолютно неспазване на законите и препоръките на контролните органи и от там липса на всякакъв морал и интегритет. 

Продължаващо неспазване на ограничението поставено за трамваите и неиздадена заповед за обществено обсъждане за премахването

Продължаващо неспазване на ограничението поставено за трамваите и неиздадена заповед за обществено обсъждане за премахването и ужасен шум от трамваите.

Неспазване и липса на контрол по заповед 139 от 28/02/2013 на кмета на район "Искър"

Понеже сайта няма опция да изискам повече информация след като съм получил отговор на сигнал 34655/СОА16-КЦ01-16310-[1]/ 28.09.2016 ще регистрирам нов, още повече че близо 1 година не виждам да има някакво развитие на въпроса.

Първият ми въпрос ми е - Какво става с сформирането на комисията която щеше да се сформира и да вземе решение?

Вторият ми въпрос е свързан с заповедта на кмета на район "Искър" номер 139 от 28.02.2012 (http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/marshtruti_selskostopanski_jivotni.jpg) с която изрично се забранява цитирам т2:

"Пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища , културни и здравни заведения, междублокови пространства и всички други зелени площи на територията на район "Искър"

Според същата заповед контролът по изпълнението й (за район "Искър") е възложен Томислав Назърски - Зам. кмет на СО-район "Искър". Въпросът ми какво е направено/прави  въпросния контрольор за спазването на въпросната заповед?

Неспазване забрана за преминаване на МПС над 6т. през жп прелез и тотално неспазване на забрани за спиране и паркиране по цялата главна улица.

Целият тежкотоварен трафик до промишлената зона над жп линията в Казичене минава през селото. В посока към селото има знак забраняващ преминаването на МПС над 6т. , но никой не му обръща внимание. Мисля, че не е нормално това, като си има входно-изходна точка към СОП в южна посока. 

Отделно знаците за забрана на спиране или паркиране по цялата улица "Цар Борис III" не се спазват и още повече затрудняват движението. Особено проблемно е пред супермаркет Фреш, където въпреки знаците и осигуреният паркинг от магазина водачите предпочитат да паркират и от двете страни на улицата. Това принуждава останалите МПС-та да се изчакват при преминаване от там. 

Надявам се да се вземат спешни и категорични мерки. За жп прелеза най-възпиращо би било намаляване на височината на преминаващите МПС с физическа преграда( рамка от тръби или профили боядисана в черно и жълто), както на други места съм виждал.

ЗАПОВЕД ПА-18-115/14.09.2016

На вниманието на г-жа Милица Генчева – Зам. кмет на район „Триадица“

Копие: г-жа С. Миленкова

Копие: г-жа Йорданка Фандъкова – Кмет на СО

 

 

 

Уважаема г-жо Генчева,

 

Уважаема г-жо Миленкова,

 

Писмо №САГ16 – ТК00-243 /9/ - 20.09.2016г. може да се определи като чиновническо безхаберие или чиновнически пинг-понг за непоемане на отговорност!

Сигнал за незаконност на изграденото сме подали през 2014 година.

Кметът на района, с писмо от 15.09.2014г. иска доброволно да се премахнат „бетонните съоръжения и два броя еднораменни бариери“.

Изтича м. октомври на 2016г. и арх. Вл. Калинов връща нещата за незаконната част на бетоновата ажурна ограда в изходно положение, сякаш не тече преписка повече от 2 години и не е кристално ясно, че става въпрос за незаконен строеж!

Излиза, че в нашата страна и конкретно в  район „Триадица“ е по-добре да си нарушител на закона, отколкото да го спазваш!

 

Настояваме за спешни действия по „извършване на нова преценка и обследване на строеж „Ограда – ажурна“, находящ се в УПИ IV-39, кв. 14 по плана на гр. София, местност Манастирски ливади – изток.“

 

Граждани, живущи в  квартал, в който един

нарушител на закона от години се присмива

на всички нас, спазващи закона и на безхаберната

Неизпълнение на Заповед

На 29.05.2017 е издадена Заповед РА-30-136 за премахване незаконен строеж на ул. Георги Богровски в Горна баня, подписана от Влади Калинов. Надстройката не е премахната.

струпване на хора в нарушение на заповед РД-01-131/17.03.2020

Неправилна Заповед на Гл архитект на Столична община

Заповед РА50-337/24.04.2019г. на главния архитект на Столична община- издадена е в противоречие, разрез и нарушение на действащите ПУП и ОУП