Изоставен автомобил vw Passat без рег. номер

В отговор на сигнал 195205 получих прикаченото становище. От него става ясно, че автомобилът от снимките без регистрационни табели не може да бъде определено като ИУМПС.

Публикувам отново сигнала тъй като отговаря на едно от условията в допълнителнна разпоредба $&2 т.7 а по точно раздел В (не Б).

Прилагам пълният текст:

 7."Излязло от употреба МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО , отговарящ на едно или повече от следните условия:

а/ моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба I-45 от 2000 г.;

б/ моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба I-45 от 2000 г. за повече от две голини от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в/ моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

г/ моторното превозно средство е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване;

д/ откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба I-45 от 2000 г.

Публикувано в категория Замърсяване на обществени площи - Излезли от употреба (изоставени) автомобили.

Изоставен автомобил vw Passat без рег. номер

В отговор на сигнал 195205 получих прикаченото становище. От него става ясно, че автомобилът от снимките без регистрационни табели не може да бъде определено като ИУМПС.

Публикувам отново сигнала тъй като отговаря на едно от условията в допълнителнна разпоредба $&2 т.7 а по точно раздел В (не Б).

Прилагам пълният текст:

 7."Излязло от употреба МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО , отговарящ на едно или повече от следните условия:

а/ моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б/ моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две голини от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в/ моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

г/ моторното превозно средство е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване;

д/ откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.

Изоставен на паркинг автомобил Фолксваген "Passat", цвят Син, регистрационен номер CA0030AH, с изтекли ГО и Технически преглед

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил Фолксваген "Passat", цвят Син, регистрационен номер CA0030AHкойто се намира на паркинга на Бл. 458 (откъм Лидл). Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед (Стикер №02161379 от Декември, 2013 г.).  

Моля за неговото стикиране.

Благодаря.

Изоставен на паркинг автомобил Фолксваген "Passat" цвят Бял, регистрационен номер CA6591TC, с изтекли ГО и Технически преглед.

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил Фолксваген "Passat" цвят Бял, регистрационен номер CA6591TC, който се намира на паркинга в страни от Бл. 411, Вх. 1. Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед (Стикер №08505212 от Септември, 2016 г).  

Моля за неговото стикиране.

Благодаря

Изоставен на паркинг автомобил Фоксваген "Passat", цвят Тъмносив, регистрационен номер PB2002KB, с изтекли ГО и Технически преглед

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил Фоксваген "Passat", цвят Тъмносив, регистрационен номер PB2002KBкойто се намира на паркинга пред Бл. 428. Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед (Стикер №03770046 от Септември, 2014 г.).  

Моля за неговото стикиране.

Благодаря.

Изоставен на паркинг автомобил Фолксваген "Passat", цвят Тъмно сив, регистрационен номер CA0940TC, с изтекли ГО и Технически преглед.

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил Фолксваген "Passat", цвят Тъмно сив, регистрационен номер CA0940TC, който се намира на паркинга пред Бл. 412, Вх. 2, откъм Бл. 411. Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед (Стикер  №07332280 от Март, 2016 г.).  

Моля за неговото стикиране.

Благодаря

Изоставен на паркинг автомобил Фолксваген "Passat", цвят Тъмносин, регистрационен номер C6964HT, с изтекли ГО и Технически преглед

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил Фолксваген "Passat", цвят Тъмносин, регистрационен номер C6964HTкойто се намира на паркинга пред Бл. 428. Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед (Стикер №04022808 от Октомври, 2014 г.).  

Моля за неговото стикиране.

Благодаря.

Изоставен в зелени площи автомобил  Фолксваген "Passat", цвят Тъмносив, регистрационен номер C1711KC с изтекли ГО и Технически преглед.

Здравейте,

Бих искал да информирам за изоставен автомобил Фолксваген "Passat", цвят Тъмносив, регистрационен номер C1711KC, който се намира в зелените площи зад Бл. 438, Вх. 5, откъм страната на Бл. 491 (срещу едноетажните къщи). Автомобилът е с изтекли ГО и Технически преглед (Стикер №09568379 от Февруари, 2017 г).  

Моля за неговото стикиране.

Благодаря

Автомобил Volkswagen Passat с рег. номер P8421PH паркиран на 28.03.2018 в 8:15 часа в зелена площ, част от детска площадка

Уважаеми Г-не/Г-жо,
Желая да подам сигнал за неправилно паркиран автомобил Volkswagen Passat с регистрационен номер P8421PH. Въпросният автомобил е забелязан на 28.03.2018 в 8:15 часа паркиран в зелена площ, част от детска площадка в близост до ул. Голаш 33, кв. Редута, Гр София. Както може да се види от снимката която прилагам, автомобилът е нанесъл сериозни щети на залената плош, изразяващи се в създаване на дълбока кал, която в последствие е разнесена от гумите на въпросния автомобил. Надявам се, че ще вземете действия за санкционирането на собственика, възстановяне на зелената площ и ограничаването на бъдещото паркиране на автомобили на мястото.
С Уважение,

Изоставен VW Passat без номера

В единият край на паркинга пред бл 446 е изоставен автомобил VW Passat комби без регистрационни номера.

Изоставен тъмно син VW Passat комби

Изоставен тъмно син VW Passat комби, бургаска регистрация