Неизвозен боклук

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Неизвозени по график съдове за отпадъци

Неизвозен боклук от голям контейрен за боклук

Неизвозен боклук

Неизвозен боклук

Неизвозен боклук

Неизвозен боклук

Неизвозен боклук

Неизвозен боклук

изхвърлени мебели до контейнерите пред читалище Възраждане

Неизвозен боклук

 Контейнерите се събират твърде рядко и това води до препълнени кофи за боклук и замърсени тревни площи.

Неизвозен боклук

Неизвозен боклук