Едрогабаритни отпадъци

Несъбрани едрогабаритни отпадъци зад кофите за боклук. Фирмата изпълнител не събира едрогабаритните отпадъци на ул. Славище. По график това трябва да се извършва всяка сряда.

Публикувано в категория Сметосъбиране и сметоизвозване - Депонирани едрогабаритни, строителни и други отпадъци

Едрогабаритни отпадъци.

Образувало се е сметище на ул."Кумата" срещу №3.Близкият блок ежедневно премества контейнерите на неподжодящо място и там се образува сметище.В момента отново е затрупано.

Едрогабаритни отпадъци

Струпани голямо количество битови едрогабаритни отпадъци. Жители на квартала почистват мазетата си и струпват до контейнерите за битов отпадък.

едрогабаритни отпадъци

На ъгъла на ул.Славей и ул Ястребец върху все още неизвозените отрязани клони са изхверлени едрогабаритни отпадъци

Едрогабаритни отпадъци

Несъбрани едрогабаритни отпадъци зад кофите за боклук. Фирмата изпълнител не събира едрогабаритните отпадъци на ул. Славище. По график това трябва да се извършва всяка сряда.

Едрогабаритни отпадъци

При контейнерите пред бл. 47 има струпване на едрогабаритни отпадъци, които фирмата събираща контейнерите не може да вземе. Необходимо е разчистване. 

Едрогабаритни отпадъци.

На посочения адрес в градинката са изхвърлени едрогабаритни отпадъци.

Едрогабаритни отпадъци

На маркирания адрес както и около контейнерите има голямо количество едрогабаритни отпадъци - стари телевизори, матраци, мебели и прочие. Стоят там от поне месец. Грозна гледка е, а и не им е мястото там. Стесняват уличното платно, ограничават видимостта и създават предпоставка за ПТП. Моля да предприемете необходимите действия за извозването им.

Два трафопоста, разбити, с много едрогабаритни отпадъци, много отпадъци, носещи зарази и миризми.

Два трафопоста, разбити, с много едрогабаритни отпадъци, много отпадъци, носещи зарази и миризми. Паднал стълб до калкана на блок 134А. Моля да бъдат взети мерки за тези проблеми, благодаря.

Струпани едрогабаритни отпадъци

На последната спирка на аевтобус 260 в кв. Горна Баня има струпано голямо количество отпадъци, който са обаче опаковани, както и множество клони. Прилагам снимка.

Непочистени едрогабаритни отпадъци

За пореден път подавам сигнал към общината за неизвозени строителни (едрогабаритни) отпадъци. 
При последните няколко сигнала, ми се изпращат графици за почистването на фирмата сключила договор с общинта. 
Въпросните отпадъци стоят до контейнерите от 02.09.2018г.
Днес (в момента на подаването на сигнала) е 10.09.2018г.
Съгласно графика за сметоизвозване и прибиране на едрогабаритни отпадъци публикуван в сайта на Столична община, изпълнител КОНСОРЦИУМ ”ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК 1” по график както следва
"Понеделник
За улици с масов градски транспорт от
09.00 ч до 17.00 ч., улици с обществена
значимост и вътрешно – квартални от
07.00 ч до 15.00 ч."
Тъй като това не се е случило на 03.09.2018г както и на 10.09.2018г. реших да подам сигнал към общината, като се надявам да предприемат необходимите мерки за изпълнението на обществената поръчка. 
Надявам се предприетите мерки да бъдат обявени публично.