Неработещо осветление.

Публикувано в категория Улично осветление - Неработещи единични лампи от уличното осветление

Сигнал №486/ 01.11.2014 11:24:15 Улично осветление / Неработещи единични лампи от уличното осветление неработещо улично осветление

Сигнал №486/ 01.11.2014 11:24:15

Улично осветление / Неработещи единични лампи от уличното осветление

Неработещо улично осветление и дървета/ клони, които пречат на уличното осветление

1. В жк "Свобода" пред бл. 1, между вход А и Б една лампа от уличното осветление не работи, а между бл. 1 Вход А-блок 37 и блок 1 между вх. В и Г - през ден свети уличното осветлиние, това е на трите стълба пред блок 1 до блок 37 има и стърчащи проводници от стълбовете.

2.Уважаеми г-н кмет, Моля за оформяне на короните на дърветата в ж.к. Свобода, бл.1, пред вх.А, Б до бл.37.С цел подобряване видимостта в тъмната част на денонощието, тъй като при разлистване на дърветата те "задушават" наличното УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ,т. е. обезсмислят съществуващото улично осветление и напразно се плаща за същото. Има ЛИПА и джанки/саморасли дървета/, на които периодично се чупят клони и падат върху преминаващите. Няма ли инспекторат или някой, който да отговаря за тези неща и периодично да се прави оглед и подкастряне на короните на дърветата, а не след като стане някоя злополука тогава да се вайкаме!
>
След като пострадат хора, в последствие да се чудим, кой не си е свършил работата и кой е виновен

Необходимо ли е да се вика телевизия за всеки преблем за да бъде решен?
> Надявам се да бъдат взети мерки от Ваша страна за
разрешаването на проблема.
> С уважение

Неработещо осветление, дървета пречещи на осветлението, слабо осветление

На въпросната улица има три проблема:
1. В дъното на улицата до изградената обрасла с треви пътечка към съседната има един стълб, който не свети поне от 2 години. В дясно от него (на 200 метра) има друг стълб, който свети но е покрит от дървета)
2. Пред входовете на посочената улица има осветление, но прави впечатление, че някои от тях светят доста слабо. Преди време подменяха зад бл.225 вх.3 един стълб и новата ламба, въпреки, че е на 5 метра от блока сложиха супер силно осветление, но пред входовете на тази улица, които стълбове са доста по-далече светят много слабо. Би могло да се постави силно осветление, тъй като е далеч от входа.
3. На някои от същите стълбове се вижда, че са напълно обивити в дървета, клони и буквално входовете не се осветяват - улицата също много слабо.

неработещо улично осветление и осветление на пешеходна пътека

От преди Коледа не работи уличното осветление на бул. Арсеналски от №31 до №91.Не е осветена и пешеходната пътека при мис Каприз-басеин Спартак / най-вероятно са на една линия/, което е НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ за П Т П.

 

Неработещо осветление

Осветлението на ул. Люба Величкова в частта между болница Токуда и светофарa при ул. Сребърна не работи от няколко месеца.

Неработещо осветление.

Неработещо осветление

Повредена улична лампа пред блок 501, вх. Б.

Неработещо осветление

Блок 81, стълбовете за осветление пред входове 10 и 11 са в неизправност.

Неработещо осветление

2 броя неработещи лампи точно на завоя на улицата.

Неработещо осветление