Шум от строеж

Шум от строеж на ул. "Добромир Хриз" и ул. "Момчил Войвода" между 14:00 и 16:00 часа.

Публикувано в категория Сгради/строежи - Шум/вибрации от строителен обект

Няма информационна табела при нов строеж. Разрушен тротоар при строеж.

Затваряне на улица заради строежа.

Незавършен строеж в Южния парк с изтекло разрешение за строеж

На посоченото на картата място, в рамките на Южния парк - III част, в близост до кръстовището на бул. Петко Ю. Тодоров и бул. Гоце Делчев от повече от десетилетие има незавършен строеж с административен адрес гр. София, район Триадица, кв. 187А, УПИ VІІІ, местност Южен парк - ІІІ част.

За посочения обект е издадено Разрешение за строеж № 245 от 06.04.2004 г., което впоследствие е било удължено със Заповед № РД-09-50-968 от 18.06.2010 г., издадена от Главния архитект на Столичната община.

И двете разрешения са с изтекъл срок и не подлежат на подновяване.

Към настоящия момент строежът е на етап незавършен груб строеж, от него стърчи арматура и е ограден с плътна ограда в лошо състояние, част от която неправомерно заема площ от алеите на Южния парк.

Смятам, че са налице основанията по чл. 195-196 от ЗУТ за премахване на строежа.

Моля да бъде извършена проверка, да бъде уведомен за направените констатации от нея, както и за предстоящите действия от страна на органите по контрол на строителството.

Уведомявам Ви, че ще следя стриктно за спазване на законовите изисквания и срокове и ще сигнализирам компетентните правоохранителни органи в случай, че бъдат допуснати нарушения.

Строеж, значително отклоняващ се от параметрите, одобрени в разрешението за строеж

r

 

Започва строеж на нова сграда зад Могилата 7.Остстоянието по план не е спазено.Моля да се извърши проверка на плана за строеж !

Строеж на къща. Разрешението за строеж отдавна е изтекло. Работи се в събота и неделя и се вдига много шум. Оградата на строежа е заградила тротоара и той е неизползваем.

Строеж: Безобразен ШУМ от 2 до 4 всеки ден !!! Необезопасен строеж !!!

Безобразно и нагло строителство !!!!

ШУМОВЕ, ВИБРАЦИИ ВСЯКАКВИ ОТ 2 ДО 4ч. !!! МНОГОКРАТНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ДО 112 - РЕЗУЛТАТ НИКАКЪВ !!!

Наднормено шум от строеж. Незаконен строеж

Съседите ми къртят вече пети ден фундаментите на кооперацията, в която живея. Моля за спешни мерки за спиране на своеволието

Строеж без "Разрешение за строеж"

Поземлен имот 68134.803.1804 и поземлен имот 68134.803.1805 са оградени и се извършват строителни дейности. За поземлен имот 68134.803.1804 има издадено "Разрешение за строеж" №57/29.03.2013г. , което не е подписано от Гл. архотект на Столична община. За поземлен имот 68134.803.1805 няма издадено "Разрешение за строеж", а се извършват строителни дейности.

Шум от строеж

Вдигат шум в събота в 8:30 и освен това работят без предпазни каски.

Шум от строеж

На ул. Пиърс О’Махони започна строеж преди няколко месеца и не се спазват часовете за почивка. Шум се вдига най-много преди 8ч. или между 14 и 16ч. Всеки път когато се налива бетон се започва по обяд и спират чак към 16:30ч.